Tájékoztatjuk az érdeklődőket arról, hogy a TÁMOP 2.2.1-08/1-2008-0002 kiemelt projekt 2011. szeptember 30-án befejezte szakmai tevékenységét.

1. alprojekt

Pályakövetés rendszere

2. alprojekt

Minőségbiztosítás

3. alprojekt

Vizsgarendszer fejlesztése

Célunk, hogy informatikai alapú rendszerünkkel naprakész információkat nyújtsunk a szak- és felnőttképzés elemeinek és szereplőinek munkaerő-piaci értékeléséről a képzők, a döntéshozók és az egyének számára.

Célunk az Egységes Szakképzési Minőségirányítási Keretrendszer kialakítása, mely egységesíti és összehangolja a szak-és felnőttképzés területén jelenleg működtetett minőségirányítási rendszereket.

Célunk a szakmai vizsgák, vizsgaszervező intézmények ellenőrzéséhez egy egységes módszertan kialakítása, és a bemeneti kompetenciák mérését, értékelését szolgáló eszközcsomagok kidolgozása.

4. alprojekt

Tananyagfejlesztés

5. alprojekt

Mérés-értékelés

6. alprojekt

Szakmai tanárok, oktatók, szakoktatók szakmai ismereteinek fejlesztés

Célunk az OKJ-ben található szakképesítések meghatározott moduljaihoz szakmai tankönyvi tartalomelemek készítése és honlapon történő megjelenítése

Célunk egy nyilvános, internetről elérhető feladatbank létrehozása, mely a szakmához szükséges kompetenciák részletezésén alapuló feladatokat tartalmaz.

Célunk egy olyan tanár-továbbképzési forma feltételrendszerének kidolgozása és kipróbálása, amely lehetővé teszi, hogy a szakmai tanárok, szakoktatók munkahelyi körülmények között korszerű gyakorlati ismereteket szerezhessenek.

7. alprojekt

Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése

8. alprojekt

Munkahelyi gyakorlati képzés ösztönzése

9. alprojekt

Képzési kereslet növelése

Célunk a szakképzésben oktató szakmai tanárok és szakoktatók szakmai idegennyelv-ismeretének fejlesztése belföldi és külföldi nyelvtanfolyam keretében, továbbá szakmai idegen nyelvi tananyagsegédletek létrehozása.

Célunk a munkahelyi gyakorlati képzés modernizációja és népszerűsítése, új képzési formák azonosítása, valamint innovatív képzési anyagok és tartalmak kifejlesztése.

Célunk a szak- és felnőttképzés népszerűsítése, az emberek aktivizálása a képzésben való részvételre új információk átadásával, figyelemfelkeltéssel, cselekvésre ösztönzéssel.