Pályakövetési Rendszer kifejlesztéséhez kapcsolódó munkáltatói igényfelmérés
Nyomtatás Nyomtassa ki   E-mail Ajánlja ismerősének  

A Pályakövetési rendszer célja, hogy sztenderd, összehasonlítható adatokat eredményező informatikai eszközrendszer készüljön a szakképzést eredményesen befejező egyének pályakövetésére.

A fejlesztés integráns részét képezi egy három részből álló kutatássorozat a lehetséges felhasználói igények feltérképezése, a rendszer koherenciájának biztosítása érdekében. A jelen kutatást a projektidőszak során további két vizsgálati szakasz követi, amelyek a most megszerzett tapasztalatok figyelembevételével tovább pontosítják a pályakövetés módszertanát, ezzel bővítve a Pályakövetési Rendszerbe bevonható információmennyiséget, illetve ezek megbízhatóságát és érvényességét.

Az első elkészült tanulmány a Pályakövetési Rendszer felhasználói közül a munkáltatókra fókuszál, mint olyan fontos csoportra, melynek tagjai egyszerre tekinthetők a rendszer adatszolgáltatóinak és lehetséges felhasználóinak. A kutatás célja kettős volt, felmérte a munkáltató szervezetek pályakövetésre vonatkozó igényeit, elvárásait, illetve, a munkáltatók által alkalmazott munkaerő beválás-mérési szempont rendszerét.

A tanulmányt egy 1050 munkáltató megkérdezésére kiterjedő kérdőíves adatfelvétel alapozta meg, amely régiónként üzemméretre és ágazati megoszlásra nézve reprezentálja a térségek munkaadóit. A vélemények releváns elemzéséhez a munkáltatókat jellemző különböző rétegképző független változókat megmérték a kutatók. (Ilyen változónak tekinthető például a foglalkoztatók üzemmérete, és éves forgalma.) Vizsgálták a foglalkoztatók és a szakképző intézmények kapcsolatát, véleményüket a szakképzés minőségéről, illetve az általuk alkalmazott technológiáknak való megfelelést. Megtörtént a munkáltatók szempontjából legfontosabb kompetenciák felmérése, illetve ezek megfeleltetése az iskolai rendszerű, és az iskolarendszeren kívüli szakképzéshez képest.

A kutatás középpontjában a munkáltatók pályakövetésre vonatkozó véleménye állt. A válaszadók jelentős része meglehetős nyitottságot mutatott a Pályakövetési Rendszer alkalmazásával kapcsolatosan. E tekintetben a nagyobb forgalmú és üzemméretű vállalkozások fontosabbnak tartják a Pályakövetési Rendszer kialakítását, továbbá más szakmai kérdésekben is tudatosabban alkottak véleményt a magyar szakképzési rendszerről. Kiderült az is, hogy a munkáltatók elsősorban az alkalmazni kívánt munkavállalók előző munkahelyeiről, életútjáról szeretnének információkat nyerni, a Pályakövetési Rendszer segítségével azonosítani tudnák a jobb minőségű munkaerőt, illetve a képzésüket végző intézményeket. A jól meghatározható célok mellett a munkáltatói oldal természetes elvárásaként fogalmazódott meg az az igény, hogy a Pályakövetési Rendszer működése és az ezt megalapozó adatszolgáltatás ne jelentsen számukra további adminisztrációs terheket.

A tanulmány hasznosulása:

A tanulmány tartalma megfelel az Ajánlati dokumentációban megfogalmazott elvárásoknak, a szerzők az előre meghatározott szempontok szerint dolgozták ki a szakmai anyagot. A kutatási terv elkészítése, a mintavétel kialakítása, a lekérdezés és az eredmények elemzése a megrendelővel történő folyamatos egyeztetés mellett valósult meg. A Tanácsadó Testület tagjai, és megbízott szakértők műhelymunka keretében az elkészült tanulmányt véleményezték, javaslataik felhasználásra kerültek a tanulmány véglegesítése során. Az elkészült szakmai anyag a Részletes Projekttervben meghatározott fejlesztési koncepcióval összhangban van. A tanulmány segítséget nyújt a Pályakövetési Rendszer informatikai fejlesztéséhez és tervezett továbbfejlesztéséhez.

A tanulmányban megfogalmazott megállapításokkal a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet egyetért.


Bereczki Ferenc

icon Tanulmány (1.68 MB)

icon Kérdőív (1.03 MB)

icon Kutatási terv (231.73 kB)

icon Mellékletek (3.22 MB)