Országos lefedettségű mentori hálózat
Nyomtatás Nyomtassa ki   E-mail Ajánlja ismerősének  

A mentori hálózat létrehozásához közbeszerzési eljárás keretében 60 fő mentort választottunk ki. Kiválasztásukkor fontos szempont volt a minőségügyben eltöltött többéves tapasztalat, a szak- és felnőttképzés alapos ismerete, valamint a TÁMOP 2.2.1 célcsoportjaival összefüggő szakképzési, felnőttképzési fejlesztések, lehetőségek átfogó ismerete.

A régiónként arányos létszámmal (7-12 fő) működő mentori csoportok biztosítják az országos lefedettséget. A régiós mentori csoporton belül a vezető mentor irányítja a kapcsolattartást a csoporton belül és tartja a kapcsolatot az alprojekt vezetésével.

A mentorok az alprojekt szervezésében részt vettek egy kétnapos felkészítésen, ahol megismerkedtek a fejlesztés eddigi eredményeivel. A felkészítésen és az utána következő időszakban régiónként véleményezték az Egységes Szakképzési Minőségirányítási Keretrendszert (ESZMK) és az Egységes Szakképzési Önértékelési Modellt (ESZÖM).

A mentori hálózat elsődleges feladata az intézményekben az Egységes Szakképzési Minőségirányítási Keretrendszer (ESZMK) bevezetésének és a működésének szakmai és technikai segítése, támogatása. Ugyanakkor a mentorok már a fejlesztés során is segítséget nyújtanak a rendszer szakmai és technikai kialakításában azáltal, hogy véleményt mondanak és fejlesztési javaslatokat fogalmaznak meg a projekt szakmai tartalmára, illetve technikai lebonyolítására vonatkozóan. Az országos pilot bevezetés során a rendszer zökkenőmentes elindításának előkészítése céljából tartott tájékoztatók és a helyszíni intézményi tanácsadás alkalmával a mentorok segítséget nyújtanak az intézményeknek az intézményi specifikumoknak megfelelő bevezetés érdekében, továbbá az intézmény rendelkezésére állnak minőségbiztosítási, szakmai, informatikai kérdésekben.

Emellett fontos, hogy a mentori hálózat intézményi és szervezeti kapcsolatokat építsen ki és tartson fenn az alprojekt vezetőjével és koordinátorával, valamint a bevezetésben részt vevő szak- és felnőttképző intézményekkel.Az alkalmazók módszertani felkészítését követően a mentorok veszik fel a kapcsolatot a régiójukba tartozó intézményekkel.


Az alprojekt fejlesztésében részt vevő mentorok elérhetőségi adatai

Dél-Alföld »

Dél-Dunántúl »

Észak-Alföld »

Észak-Magyarország »

Közép-Dunántúl »

Közép-Magyarország »

Nyugat-Dunántúl »


Formanyomtatványok az Egységes Szakképzési Minőségirányítási Keretrendszerhez csatlakozó intézmények és mentorok által elvégzendő feladatokhoz

Intézményeknek
(Az intézményi feladatok leírását az alkalmazók módszertani felkészítésén kiadott Felkészítő anyag tartalmazza.)

icon Intézményi munkaterv (PROJEKTTERV) (64.5 kB)

icon Minőségirányítási rendszer HELYZETELEMZÉSI ADATLAP (192.5 kB)

icon Egységes Szakképzési Minőségirányítási Keretrendszer intézményi BEVEZETÉSI ÜTEMTERV (64.5 kB)


Mentoroknak
(A mentorok feladatai „Az országos lefedettségű mentori hálózat működése” című eljárásrendben kerültek rögzítésre.)

icon Mentorálási/tanácsadási MUNKATERV (66.5 kB)

icon JELENLÉTI ÍV – csoportos felkészítéshez (89 kB)

icon JELENLÉTI ÍV – egyéni konzultációhoz (75.5 kB)

icon MUNKANAPLÓ a mentori tevékenység igazolására (63.5 kB)

icon ÉRTÉKELŐLAP helyszíni mentori tanácsadáshoz (88.5 kB)

icon ZÁRÓ BESZÁMOLÓ az intézményi mentorálási munkáról (77 kB)