PÓTFELKÉSZÍTÉS SZERVEZÉSE (ALKALMAZÓK FELKÉSZÍTÉSE)      MÉG VAN LEHETŐSÉG A BEKAPCSOLÓDÁSRA!
Nyomtatás Nyomtassa ki   E-mail Ajánlja ismerősének  

Az NSZFI – a TÁMOP 2.2.1 projekt keretében kidolgozta az Egységes Szakképzési Minőségirányítási Keretrendszert (ESZMK) és annak elemeit, melynek használata megkönnyíti az intézmények eredményességének és hatékonyságának megítélését. Az NSZFI a szak- és felnőttképző intézmények részére a rendszer alkalmazása céljából 2x1 alkalommal térítésmentes 2. pótfelkészítést szervez. Ennek keretében az első alkalommal (elméleti bevezető – a keretrendszer elemei) megismerhetik a keretrendszer alkalmazói módszertanát, az ehhez szükséges eszközöket. Elsajátíthatják a meglévő minőségbiztosítási/minőségirányítási rendszereiknek az NSZFI TÁMOP 2.2.1 projektjében kidolgozott ESZMK-hoz való kapcsolódását. Második alkalommal bemutatjuk az elektronikus felületen működő adatbázis használatát.


Szakmai okok miatt a 2. pótfelkészítést is 2 ütemben tartjuk meg:

1. alkalom: elméleti bevezető – a keretrendszer elemei, 2010. április 27. (Tulip Inn Budapest Millennium 1089 Budapest, Üllői út 94-98.)

2. alkalom: elektronikus felületen működő adatbázis használata, várhatóan 2010. szeptember.
Erről a felkészítések előtt 1 hónappal a Programiroda minden résztvevőt tájékoztat.


Szeretnénk felhívni a figyelmüket arra, hogy a képzés csak abban az esetben látogatható, ha a résztvevő vállalja, hogy mindkét alkalmon részt vesz. Az intézményt delegáló képviselővel felnőttképzési és megbízási szerződést is kötünk. A képzésen intézményenként egy fő részvételét tudjuk fogadni/biztosítani, ezért megértésüket előre is köszönjük.

További hasznos információk

  • A felkészítés során a résztvevőkkel Felnőttképzési szerződést kötünk, továbbá az általa aláírt jelenléti ív és a Minőségbiztosítási Rendszer informatikai adatbázisába feltöltött intézményi indikátorok alapján Igazolást állítunk ki. A pedagógus-továbbképzésről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet szerint /lsd.5.§ (3) és (3 d), valamint a (6) bek. alapján/ a hétévenkénti továbbképzési kötelezettségbe a képzés beszámítható.
  • Valamennyi bekapcsolódó intézmény vezetőjét kérjük, nyilatkozzon arról („Nyilatkozat” c. dokumentum), hogy az intézmény a delegált intézményi képviselőn keresztül mindkét alkalommal részt vesz a felkészítésen és a két felkészítést követően elvégzi az első adatszolgáltatással kapcsolatos teendőket. Kérjük, hogy a Nyilatkozatot a résztvevő a felkészítésre kitöltve és az igazgató/igazgatóhelyettes és a résztvevő által aláírva, a felelős vezető aláírásánál pecséttel hitelesíttetve hozza magával.
  • Valamennyi résztvevőt motivációs díjban részesítünk, ennek érdekében az NSZFI a képzésen részt vevővel Megbízási szerződést köt, az adott képzés napjától (jelen esetben 2010. április 27-től) 2010. október 15-ig terjedő időszakra vonatkozóan. Teljesítés feltételei: kötelező részvétel a 2x1 alkalmas, 6-6 órás módszertani felkészítésen, és az alábbi (előre megadott) dokumentumok leadása: munkaterv készítése (bevezetés feladatainak rögzítése); helyzetfelmérési adatlap kitöltése; bevezetési ütemterv készítése; célrendszer és indikátorok összekapcsolása, indikátortáblázat készítése; és a második felkészítést követően intézményi adatszolgáltatás (minőségbiztosítási indikátorok feltöltése az ESZMK adatbázisába)


Felkészítés helyszíne

Tulip Inn Budapest Millennium 1089 Budapest, Üllői út 94-98.


Felkészítés időbeosztása

Regisztráció 9.00 órától. A program 10.00 órától kezdődik és várhatóan 16.30 óráig tart.

Program letölthető itt

A felkészítés konkrét részleteivel (szerződéskötéssel, nyomtatványok kitöltésével stb.) kapcsolatosan minden regisztrált intézményi képviselőnek időben küldünk tájékoztatást. Kérjük, amennyiben 2010. április 23-ig nem kap e-mailben értesítést, az alábbi elérhetőségeken jelezze azt részünkre.


Kapcsolat

Máté Tímea alprojektvezető (06-1) 477-5619, (06-20) 416-9422
Koczka Zsófia alprojekt koordinátor (06-1) 477-5639, (06-20) 416-7374


Érintettek köre: szak- és felnőttképzést folytató intézmények
Kérjük, amennyiben érdekelt, regisztráljon

Regisztráció lezárult!