Módszertani Kézikönyv az Egységes Szakképzési Minőségirányítási Keretrendszer bevezetéséhez
Nyomtatás Nyomtassa ki   E-mail Ajánlja ismerősének  

Előszó a „Módszertani Kézikönyv Az Egységes Szakképzési Minőségirányítási Keretrendszer bevezetéséhez” című szakmai dokumentumhoz


Az Európai Unió kiemelt céljai közé tartozik a minőség fejlesztése. Az uniós országokon belül is sokféle megközelítése jelenik meg a minőségirányításnak/minőségbiztosításnak. Országonként változnak az alternatívák és az ellenőrzés metodikája. Sokszor a gyakorlat cáfolja a minőségirányítási elveket, visszájára fordítva az elméleti irányvonalat – nem a minőséget szolgálva, hanem az ellen munkálkodik. Ahhoz, hogy az elméleti módszereket a gyakorlatban is lehessen hasznosítani szükséges a külső értékelés. A külső „szemlélő”/értékelő gyakran könnyebben észreveszi azokat a működésbeli/szervezeti/hatékonysági nehézségeket, melyeket az adott intézmény a belső/önértékelés szempontjából nem láthat. A külső értékelés bevezetésének/ fejlesztésének célja tehát a belső folyamatok hatékonyságának növelése. Ezért tartjuk fontosnak és elengedhetetlennek a külső értékelés bevezetését és erősítését a hazai szak- és felnőttképző intézményekben.

A Módszertani Kézikönyv (továbbiakban Kézikönyv) célja, hogy az Európai Szakképzési Minőségbiztosítási Referencia Keretrendszerhez (EQARF) is illeszkedő, a szak- és felnőttképzést folytató intézmények ön- és külső értékelését is magában foglaló minőségirányítási keretrendszer intézményi bevezetéséhez segítséget nyújtson. A Kézikönyv bemutatja és elemzi az Egységes Szakképzési Minőségirányítási Keretrendszer elemeit, módszertani segítséget nyújt a bevezetéshez. Részletesen bemutatja a megvalósítás folyamatát, módszertani segédleteket és sablonokat ad a bevezetés eredményes megvalósításához.

A Kézikönyv „Az Egységes Minőségirányítási Keretrendszer bevezetése” című tanulmányra épít, támogatja az abban részletesen bemutatott keretrendszer bevezetését a szak- és felnőttképzésben. A magyar szakképzést a minőségirányítási és minőségfejlesztési törekvések sokszínűsége jellemzi, a tanulmány részletesen elemzi a jelen keretrendszer alkalmazhatóságát a különböző minőségirányítási megközelítések esetében. Az Európai Szakképzési Minőségbiztosítási Referencia Keretrendszer (EQARF) közös alapot jelent ehhez, amelynek indikatív jellemzői beépültek a most kialakított Egységes Szakképzési Minőségirányítási Keretrendszer elemeibe. Az EQARF adaptálása lehetőséget ad arra, hogy minden tagország a tradicionális minőségirányítási/minőségbiztosítási szempontrendszerét a keretrendszerbe integrálhassa.

A Kézikönyv segítséget nyújt az önértékelésen alapuló minőségirányítási rendszer szakképző intézményi alkalmazásához, részletesen bemutatja, leírja az Egységes Szakképzési Önértékelési Modellt (ESZÖM), bevezetési útmutatót tartalmaz az önértékelés elvégzéséhez, továbbá részletes értelmezési és számítási útmutatót az önértékelés Eredmények oldalához kapcsolódó indikátorrendszerhez.

A kézikönyv feladata, hogy bemutassa az uniós keretrendszerhez való csatlakozás eszközeit és módszertanát, valamint az, hogy elősegítse a Magyarországon működő szak- és felnőttképző intézményekben a keretrendszer eredményes bevezetését.

A Módszertani Kézikönyv jelen formájában olyan munkaanyagnak tekintendő, amelyhez a pilot projektben részt vevő oktatási intézmények és mentor-szakértők az első fázisban nyert tapasztalataik alapján javaslatot tehetnek a kiegészítésre és módosításra vonatkozóan.

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet vállalja, hogy a TÁMOP 2.2.1 projekt első szakaszának lezárását követően az állandóan változó élet- és munkakörülményeknek megfelelően a Módszertani Kézikönyvet folyamatosan korrigálja, bővíti.

A Kézikönyv tartalma megfelel a megrendelésben leírtaknak, a szerzők a megadott szempontoknak megfelelően dolgozták ki a szakmai részt. A módszertan kidolgozása a megrendelővel történő folyamatos egyeztetés mellett valósult meg. A 60 fő mentor, a Tanácsadó Testület és a Felügyelő Tanács tagjai, továbbá a megbízott szakértők a Kézikönyv egyes munkaváltozatait is véleményezték, javaslataik felhasználásra kerültek a véglegesítés során.


Máté Tímea
alprojektvezető


icon Módszertani Kézikönyv letöltése (3.13 MB)