Kötelező kulcsindikátorok a szakképző intézmények minőségirányítási rendszerében
Nyomtatás Nyomtassa ki   E-mail Ajánlja ismerősének  

A minőségirányítási rendszerekben – így a TÁMOP 2.2.1. 2 alprojektje keretében bevezetésre kerülő Egységes Szakképzési Minőségirányítási Keretrendszerben (ESZMK) is – kiemelt szerepük van az intézményi tevékenységek eredményességének, hatékonyságának és hatásának mérésére alkalmas indikátoroknak. Az indikátorok olyan mutatók, amelyek egyrészt az intézmény működésének eredményeit, hatásait és hatékonyságát számszerűsítik, másrészt pedig segítségükkel egy adott cél elérésének szintjét lehet értékelni, szemléltetni. Az indikátorok fontos tulajdonsága, hogy számszerűek, konkrétak, és értékelhetőek, így segítségükkel egyértelműen eldönthető az eredményesség. A célok teljesüléséhez meghatározott célkritérium teszi lehetővé az értékelést. Ezek többnyire számszerűen kifejezhető értékek, de a cél teljesülését jelentheti egy esemény bekövetkezése, egy dokumentum elkészítése is.

Az intézményekben gyűjtött adatok akkor válnak indikátorrá, ha azt valamely cél elérésének mérésére, értékelésére használja az intézmény, vagy valamely szervezet. Így lehet olyan adat, amely intézményi szinten nem indikátor, de például a fenntartó vagy az oktatásirányítás szintjén az.

Az indikátorok – mint mérőeszközök – elválaszthatatlan részét képezik az európai minőségbiztosítási referencia keretrendszernek is.

Az információ feldolgozottsági foka szerint az indikátor lehet elemi, származtatott vagy összetett. Az elemi mutató olyan alapinformációt szolgáltat, amelyre más mutatók építhetők. A származtatott mutató két elemi mutató közötti arány számításán alapul. Az általunk meghatározott kötelező kulcsindikátorok nagy többsége származtatott mutató. Az összetett mutató több elemi vagy származtatott mutató súlyozott összege, vagy a mutatók összekapcsolt rendszere. Az iskola egészének oktatási hatékonyságát csak összetett mutatóval lehet mérni, ami a vezetés és az intézményi minőségirányításért felelős team által meghatározott elemi és származtatott mutatók súlyozott átlaga vagy összege.

Az indikátor-eredmények rögzítésére, az adatok tárolására, kezelésére a TÁMOP 2.2.1. projekt a Minőségbiztosítás alprojekt keretében egy on-line módon elérhető, felhasználóbarát kialakítású minőségbiztosítási adatbázist hoz létre. A közös adatbázis révén lehetőség van az eredmények összehasonlítására, illetve egy adott intézmény tekintetében a trendvizsgálatra is. Az adatbázis létrehozásával az is a célunk, hogy a szakképző intézmények kapjanak kézzel fogható, alkalmazható eszközt az egymástól való tanuláson keresztüli folyamatos fejlesztés megvalósításához.

A Keretrendszerben használt indikátorokat a jelentőségük, illetve felhasználásuk alapján csoportosítva a következő kategóriákra bontottuk: kötelező kulcsindikátorok, ajánlott kulcsindikátorok, illetve benchmarking indikátorok.

Jelen dokumentum a „Módszertani Kézikönyv az Egységes Szakképzési Minőségirányítási Keretrendszer bevezetéséhez” című dokumentumban is megtalálható kötelező kulcsindikátorok körét emeli ki és mutatja be. A kötelező kulcsindikátorok olyan mutatók, amelyek esetében kötelező az intézmények részéről az adatgyűjtés és adatszolgáltatás.

Ezeket az indikátorokat az intézmények adminisztrációs terheinek csökkentése érdekében a meglévő adatszolgáltatásaikból (KIR-STAT, OSAP1665, Vizsganyilvántartás) vesszük át, ezért ezeket külön nem kell gyűjteniük. Az adatok felhasználásával kívánjuk elkerülni, hogy az intézményeket újabb adatszolgáltatási kötelezettséggel terheljük. A visszakereshetőség és a trendvizsgálat megkönnyítése céljából az adatbázisba már az indulásnál betöltjük mind a 2008. évi, mind a 2009. évi adatokat.

A jelen értelmezési és számítási útmutató az adatbázisban szereplő kötelező kulcsindikátorok egységes értelmezéséhez és számításához kíván segítséget nyújtani, hogy a helyes értelmezéssel megalapozottá váljon az eredmények értékelése, elemzése.


Máté Tímea
alprojektvezető


icon Kötelező kulcsindikátorok letöltése (859.28 kB)