Tanulmány az Egységes Minőségirányítási Keretrendszer bevezetéséről
Nyomtatás Nyomtassa ki   E-mail Ajánlja ismerősének  

A tanulmány célja, hogy bemutassa a minőségbiztosítás jelenlegi helyzetét a magyarországi szakképzésben. Részletezi a szakképzésben jelenleg használatos minőségirányítási rendszereket a kezdetektől napjainkig. A szerzők kiemelik a különböző alkalmazott rendszerek előnyeit, a közös elemeket, melyek a későbbiekben az egységes keretrendszer részévé válnak.

A fejlesztés adaptálja az Európai Parlament és Tanács által jóváhagyott Európai Szakképzési Minőségbiztosítási Referencia Keretrendszert (EQARF) és annak elemeit. Az Egységes Szakképzési Minőségbiztosítási Keretrendszer igazodva az uniós elvárásokhoz elsőként alkalmazza az EQARF indikátorokat.

A tanulmány javaslatot tesz a rendszer bevezetéséhez segítségül kialakítandó támogató adatbázisra – melynek kialakításakor figyelembe vesszük a Szakiskolai Fejlesztési Programban létrehozott benchmarking adatbázist is. Megállapítja, hogy amennyiben az indikátorok rendszere kiépül, és valamennyi intézmény alkalmazza, az eredmények összehasonlíthatóvá válnak.

A szerzők elemzik a rendszer bevezetéséhez szükséges jogi háttér előnyeit és hátrányait, majd javaslatot fogalmaznak meg az új rendszer bevezetéséhez szükséges változtatásokra.

Végül az utolsó fejezet javaslatot tesz az Egységes Szakképzési Minőségirányítási Keretrendszer (ESZMK) alkotóelemeire és felépítésére, a Keretrendszerhez való csatlakozás szerkezetére, az Egységes Szakképzési Önértékelési Modell (ESZÖM) követelményrendszerére, továbbá a minőségirányítási rendszer szervezeti hátterének (ágazatirányítás, regionális szervezeti-, és intézményi szintű) feladataira is.

A tanulmány tartalma megfelel a megrendelésben leírtaknak, a szerzők a megadott szempontoknak megfelelően dolgozták ki a szakmai részt.

A tanulmányt szakmai lektorok véleményezték, majd szakértőkkel kibővített Tanácsadó Testületi ülésen megvitatásra került. Az elkészült tanulmány megfelel a Megrendelésben megfogalmazott követelményeknek, a Részletes Projekttervben megfogalmazott elvárásokkal összhangban van.

Javaslatai, megállapításai felhasználásra kerülnek a Módszertani Kézikönyvben, melyet a szak- és felnőttképző intézmények és az őket támogató mentori hálózat is használni fog a rendszer bevezetésekor.


Máté Tímea
alprojektvezető


icon Tanulmány letöltése (műhelyvita utáni állapot) (9.89 MB)