A közelmúlt jelentősebb digitális fejlesztései a szakképzésben
Nyomtatás Nyomtassa ki   E-mail Ajánlja ismerősének  

A tanulmány célja, hogy bemutassa a közelmúlt jelentősebb digitális fejlesztéseit a szakképzésben. Részletesen kitér a „Sulinet Digitális Tudásbázis” (SDT) felépítésére, használatára, az itt megjelenő tananyagok különböző szempontok szerinti kategorizálására, valamint ezen tananyagok, feladatok adaptálási lehetőségeire a moduláris szakképzési szerkezet tartalomelem fejlesztésében.

Az első fejezetben a szerző bemutatja a szakképzési tárgyú digitális fejlesztéseket, külön kitérve az e-learning keretrendszerekre, valamint azok felhasználási lehetőségeire a tartalomfejlesztésben.
A második fejezet röviden bemutatja az SDT-rendszert, a rendszer tananyagszerkezetét és fogalomrendszerét, mindezt gyakorlati szempontok figyelembevételével.
A harmadik fejezet a tananyagelemek technikai átvételének lehetőségeivel ismerteti meg az olvasót, külön ráirányítva a figyelmet a fogalmak nem egységes használatából eredő hibalehetőségekre, melyeket a továbbiakban a gyakorlatból vett példákkal illusztrál.
A negyedik fejezet az SDT-tananyagelemek részletes informatikai specifikációját mutatja be. Ez a későbbi rendszerfejlesztő munka során hasznos információ lesz, mert az SDT-ből tananyagelemeket átvenni csak azonos szerkezetben lehet. A szerző külön kitér az SDT-szabványtól való eltérésekre, az SDT-tananyagfejlesztés során elkövetett hibás gyakorlatokra is, melyek mind az újrafelhasználhatóságot akadályozzák. A fejezet zárásaként a szerző javaslatokat tesz a legfontosabb tananyagelemek felhasználására is.
Az ötödik fejezetben a tesztek és feladatok átvételi lehetőségeiről esik szó, valamint a szerző bemutatja az átvételhez szükséges feltételeket és a feladatbank felhasználási lehetőségeit is.
A hatodik fejezetben az SDT-s fejlesztésekhez, és azok felhasználásához kapcsolódó jogi problémákat ismerhetjük meg, külön kiemelve, hogy ezek megoldása jogászi szakértelmet igénylő feladat.
A hetedik fejezet tömör, ugyanakkor nagyon lényegretörő összegzése azt a következtetést vonja le, miszerint nem érdemes az új tananyagrendszert az SDT-fejlesztésre alapozni, ugyanakkor a szakmacsoportos digitális fejlesztések mégis hasznos tudás és információs bázist jelenthetnek a további fejlesztésekhez.
A katalógus az SDT-ben található szakképzési anyagokat kategorizálja az OKJ szerinti szakképesítésekhez.

A tanulmány javaslatai, megállapításai felhasználásra kerülnek a Szakmai Tankönyvi Tartalomszolgáltató Rendszer (SzTTR) fejlesztésében. Ez a tartalomelem-fejlesztés eredményeit integráló informatikai rendszer lehetővé teszi a továbbiakban, hogy a projekt keretében fejlesztett korszerű tananyagok weblapon keresztül könnyen hozzáférhetőek legyenek a szakképzésben részt vevők, valamint a könyvkiadók számára is. Az SDT-rendszer fejlesztésének eredményei, tapasztalatai, tanulságai pedig segítséget jelentenek a további rendszer fejlesztéséhez.

A tanulmányban lévő katalógus a tartalomfejlesztésben részt vevő szakértők számára készült, akik a programban kifejlesztett kompetencia-leírásokat összevetik a meglévő tan- és szakkönyvi tartalmakkal. A katalógus szerkezete, valamint a megjelölt linkek lehetőséget adnak arra, hogy a szakértők megismerjék és könnyen elérjék a digitális fejlesztéseket. A TÁMOP 2.2.1 Tananyagfejlesztés alprojektjében kifejlesztett tartalomelemekben a felsorolt tananyagok megjelenhetnek az ajánlott irodalom listában is.


Chytilné Velenczei Zsuzsa
alprojektvezető

icon Tanulmány 1. rész (3.56 MB)
icon Tanulmány 2. rész (katalógus) (15.77 MB)
icon Tanulmány 3. rész (katalógus hivatkozásokkal) (13.89 MB)