A meglévő szakképzési tankönyvi tartalmak jogszabály által biztosított átvételi lehetőségei
Nyomtatás Nyomtassa ki   E-mail Ajánlja ismerősének  

A tanulmány célja, a tartalomelem fejlesztés szerzői jognak is megfelelő végrehajtása során alkalmazható tipikus megoldások, eljárások bemutatása, különös tekintettel a következőtémákra:

  • mely információkra terjed ki a szerzői jog hatálya;
  • a szerzői jog hatálya alá eső tevékenységek bemutatása;
  • a jogdíj fogalmának meghatározása és jellemzése;
  • a szerzői jog eseteinek ismertetése, azok megsértésének jogkövetkezményei;
  • a felhasználási módok részletezése, a felhasználási lehetőségek behatárolása és jellemzése;
  • a szabad felhasználás meghatározása, jellemzése és eseteinek felsorolása;
  • az interneten való megjelenítés lehetőségeinek felsorolása;
  • szerzői, felhasználói jogok; szerzői jog szerinti szerződési formák és szerzői nyilatkozat fajták bemutatása;
  • egyéb speciális esetek.

A tanulmányban a felsorolt jogi esetek hazai és nemzetközi példákkal és mellékletekkel kiegészítve teszik érhetővé a gyakran nehéz jogi szövegek értelmezését.

Elsőként a szerzői jogvédelem tárgyáról, hatályáról és a szerzői jogi védelem alatt álló művekről esik szó, sok példával illusztrálva, amit azoknak a tevékenységeknek a tételes felsorolása követ, amelyek a szerzői jog hatálya alá esnek. Meghatározásra, majd jellemzésre kerül a jogdíj fogalma a szerzői jogi engedély mintájának bemutatásával kiegészítve. A szerző felsorolja a szerzői jogok eseteit, melyeknek kifejtését nemzetközi példával illusztrálva adja meg, majd bemutatja a szerzői jogi védelem korlátait, a szabad felhasználást és a védelmi időt. Az utolsó fejezet a felhasználási szerződéseket, a szerzői nyilatkozatokat mutatja be igen jelentős mennyiségű példát felsorakoztatva.

A tanulmány tartalmában és mellékleteiben az alprojekt tartalomfejlesztéséhez kapcsolódó jogi tevékenységeket alapozza meg. A minták a felmerülő jogi problémák megoldásához iránymutatást adnak, valamint a tartalomfejlesztő szakértők tájékoztatásához is segítséget nyújtanak.

A tanulmány hozzájárul ahhoz, hogy a tananyagfejlesztés alprojektben zajló tartalomelem-fejlesztés a szerzői jogról szóló törvény szerint valósuljon meg.


Chytilné Velenczei Zsuzsa
alprojektvezető


icon Tanulmány letöltése (606.46 kB)