Felhívás a tartalomelemek kipróbálásához
Nyomtatás

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet ÚMFT Programirodája felhívást ad ki TISZK-ek, szakképző iskolák számára. Olyan TISZK-eket, szakképző iskolákat keresünk, akik szívesen vállalják, hogy közreműködnek az Új Magyarország Fejlesztési Terv TÁMOP 2.2.1-08/1-2008-0002 „A képzés minőségének és tartalmának fejlesztése” projekt keretében a „Tananyagfejlesztés” alprojekt munkájában.

Az alprojekt célja, az 1/2006. (II.17.) OM rendelettel kiadott OKJ-ben található, iskolai rendszerben oktatható, központi programmal rendelkező szakképesítések alap, páros-többes és néhány saját moduljaira szakmai tankönyvi tartalomelemek készítése és honlapon történő megjelenítése.
A kompetenciaelvű szakmai tankönyvi tartalomelemekben megtalálható a munkahelyzet, a szakmai információtartalom, a tanulásirányító, az önellenőrző feladatok és a megoldások a tanuló számára.

Azon szakképző iskolák pedagógusai és diákjai, akik vállalják a kipróbálásban való részvételt, tapasztalatot szerezhetnek a szakképzési Tananyagbank használatában és megismerhetik a kompetenciaelvű tanulásmodell sajátosságait. A szakmai tankönyvi tartalomelemek informatikai rendszerben való kipróbálásával és értékelésével hozzájárulhatnak a rendszer bevezetéséhez és elterjesztéséhez.


A kipróbáláshoz választható modulok és azok szakmai tankönyvi tartalomelemeinek munkapéldányai megtalálhatók a http://www.kepzesevolucioja.hu/index.php/component/content/article/37-tananyagfejlesztes/152 hivatkozáson.

A kipróbálás várható időtartama: 2010. november 8-16.

A kipróbálással kapcsolatos tájékoztató várható időpontja: 2010. november 8.

Regisztráció

A regisztráció itt történik »

A regisztráció zárása: 2010. október 29. 14:00

A regisztráció nem jelent automatikus kiválasztást. Az intézményeket e-mailben vagy telefonon értesítjük.

Kapcsolat

Chytilné Velenczei Zsuzsa alprojektvezető (+36-1) 477-5654
Venekei Szilvia alprojekt koordinátor (+36-1) 477-5683