A kétszintű érettségi egyes tantárgyai feladatrendszerei fejlesztésének módszerei, a tapasztalatok felhasználási lehetőségei a szakképzési feladatbank fejlesztése során
Nyomtatás Nyomtassa ki   E-mail Ajánlja ismerősének  

A tanulmány célja, hogy a kétszintű érettségi egyes tantárgyainak elemzése során, a feladatrendszer, fejlesztési módszerek, javítási-értékelési útmutatók, feladatfajták, a feladatok kipróbálási módjainak bemutatása alapján feltárja a szakképzési feladatbank fejlesztésével kapcsolatos eljárások lehetőségeit.

A szerzők összefoglalják a kétszintű érettségi vizsga fő jellemzőit. A vizsgakövetelmények összehasonlító elemzése során részletesen foglalkoznak a tartalmi és kompetencia követelményekkel. Rávilágítanak a kötelező tantárgyak, válaszható közismereti tantárgyak, választható szakmai előkészítő tantárgyak, művészeti tantárgyak sajátosságaira, keresve azokat a vizsgatárgy-független kompetenciakövetelményeket, amelyek a feladatbank állományának bővítését elősegíthetik.

Az írásbeli vizsgák feladatsorainak sokrétű elemzése kiterjed a vizsgákon használt feladattípusokra is. A javítási-értékelési útmutatók hiányosságainak pótlását a vizsgáztató tanárok felkészítésében, továbbképzésben látják a szerzők.

A feladatfejlesztésről szóló fejezetben az érettségi feladatok továbbfejlesztéséhez és a fejlesztő feladatok kimunkálásához adnak követhető módszert a szerzők, a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás Fejlesztési Programja keretében végzett hároméves feladatfejlesztési munka tapasztalatai alapján.

A tanulmány segítséget nyújt mind a feladatkészítés alapelveinek, mind a feladatbank legfontosabb feltételeinek, módszereinek a fejlesztéséhez.

A tanulmányban leírtak nem egyeznek a megrendelésben megfogalmazottakkal. Megkezdtük az átdolgozást és kiegészítést abból a célból, hogy a tanulmány műhelyvitára bocsátható legyen.

Marosi Katalin

icon Tanulmány (műhelyvita előtti állapot) (1.44 MB)