Feladatbankok az európai szakképzési rendszerekben
Nyomtatás Nyomtassa ki   E-mail Ajánlja ismerősének  

A tanulmány célja, hogy az európai moduláris és/vagy kompetenciaelvű szakképzési rendszerekben létező feladatbankok bemutatásán keresztül lehetséges, adaptálható mintával szolgáljon a projekt keretében létrejövő Feladatbank specifikációjához. Németország, az Egyesült Királyság és Norvégia feladatbankjainak elemzése során részletezi a feladatok készítésére, tárolására, felhasználására, illetve titkos vagy mindenki által történő felhasználhatóságára vonatkozó jellemzőket.

A feladatbankok fejlesztésének hátterét bemutató fejezet kitér azokra a társadalomban, oktatásban, szakképzésben zajló változásokra, amelyek szükségessé teszik új információs és kommunikációs technikák megjelenését, használatát. Feltárja az oktatásfejlesztés, a kimenti követelmények és ez utóbbiak teljesítésének mérésére szolgáló feladatok, feladatgyűjtemények kapcsolatát, így jut el a feladatbankok fogalmához és szükségességéhez. Felvázolja a tanulási-képzési paradigmaváltást, a kompetenciák, a cselekvésközpontú oktatás, a konstruktív oktatási modell előtérbe kerülését, melyek a vizsgáztatási rendszer átalakítását indukálják.

A feladatbankok általánosan megfogalmazott fő jellemzőit (feladatbank fogalmát, fejlesztési eljárásaikat, működtetésüket, alkalmazásukat) 3 európai állam feladatbankjainak részletes bemutatásával illusztrálja.

Németország, az Egyesült Királyság és Norvégia feladatbankjainak elemzését a hazai szakképzés fejlesztésében fontos szempontok alapján végzi. Az országokban működő rendszerek, valamint szoftverek felsorolásával, részletezésével kiemeli azok szerepét az adott szakképzési rendszerben, folyamatban.

A tanulmányban leírtak megegyeznek a megrendelésben megfogalmazottakkal. A szerzők megfelelő alapossággal mutatják be a kiválasztott országokban működő feladatbankokat – konkrét példát adva azok alkalmazási lehetőségeire. A 3 állam azért került kiválasztásra, mert egymástól jelentősen eltérő rendszert működtetnek. A különböző minták az Európai Unió által megfogalmazott fejlesztéspolitikai célok megvalósítását mutatják be - az egymástól jelentősen eltérő szakképzési rendszerek szervezeti, módszertani, technológiai, informatikai folyamatainak, változásainak, fejlesztéseinek tükrében.

A tanulmány javaslatai, megállapításai felhasználásra kerülnek az alprojekt keretében kifejlesztésre kerülő Feladatbank szakmai és informatikai specifikációjában.


Marosi Katalin

icon Tanulmány (műhelyvita előtti állapot) (5.2 MB)