A szakmai elméleti és gyakorlati oktatók munkahelyi tapasztalatszerzési lehetőségei
Nyomtatás Nyomtassa ki   E-mail Ajánlja ismerősének  

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) Társadalmi Megújulás Operatív Program 2.2.1-08/1-2008-0002 „A képzés minőségének és tartalmának fejlesztése” című kiemelt projekthez kapcsolódó 6. alprojekt a „Szakmai tanárok, oktatók, szakoktatók szakmai ismereteinek fejlesztése” keretében elkészült az alprojekt fejlesztési tevékenységét megalapozó tanulmány.

A tanulmány címe: A szakmai elméleti és gyakorlati oktatók munkahelyi tapasztalatszerzési lehetőségei, gyakorlatai, módszerei hazánkban és az EU országaiban, bevált legjobb gyakorlatok és azok adaptációs lehetőségei

A tanulmány készítése során a négy szerző szakértő a szakmai képzést, a gazdaságot és a kamarákat képviselve elemzi napjaink kialakuló képzési és képzőintézményi struktúráját, a jelenlegi jogszabályi háttér által biztosított formális és informális pedagógus-továbbképzési lehetőségeket a szakmai oktatók szakmai és módszertani ismereteinek megújítására. Ismertetik több ország szakmai oktatók számára biztosított továbbképzéseinek paramétereit. Ténymegállapításaik helyesen mutatják be a jelenlegi pedagógus-továbbképzéssel kapcsolatban kialakult helyzetet. A tanulmány foglalkozik a képző intézmények és gazdálkodó szervezetek kapcsolatainak kialakítási és fenntartási lehetőségeivel, feltételeivel. Javaslatokat tartalmaz a szakmai oktatók munkahelyi tapasztalatszerzésének hazai megvalósítására, a feltételrendszer megteremtési formáira.

A tanulmányt szakértők véleményezték, majd szakértőkkel kibővített Tanácsadó Testületi ülésen megvitatásra került. A tanulmány értékelése azonos az NSZFI véleményével, az elkészült tanulmány a Megvalósíthatósági tanulmány fejlesztési koncepciójával összhangban van, a munkahelyi tapasztalatszerzéssel kapcsolatos megállapításai megteremtették a rendszerfejlesztés kiindulási bázisát.
A tanulmány tartalma a Tanácsadó Testületi vitát követően is változatlan maradt.

Az NSZFI és az alprojekt fejlesztési irányelvei a tanulmányban foglalt lehetőségeken túlmutatnak, melyeket a rendszerfejlesztés során kívánunk megvalósítani.


Rozsondai Éva

icon Tanulmány letöltése (műhelyvita utáni állapot) (1.31 MB)