Nyelvtudás: Kulcs a munkavállaláshoz
Nyomtatás Nyomtassa ki   E-mail Ajánlja ismerősének  

Sikeres konferencia és induló szintfelmérők


A TÁMOP 2.2.1 kiemelt projekt 7. alprojektjének célja, hogy az oktatók anyanyelvi környezetben fejleszthessék nyelvismeretüket, szaknyelvi kompetenciáikat, ezáltal jobban segíthessék tanulóikat a szakmai nyelvtanulás során, illetve képesek legyenek nemzetközi kapcsolatok megteremtésére.

idegennyelv_konf_1Az alprojekt célkitűzéseinek jegyében február 3-án és 11-én szakmai konferencia keretében ismerkedhettek meg az érdeklődők a szakképzésben oktató tanárok és szakoktatók szakmai idegen nyelvi ismeretfejlesztésének lehetőségeivel. A konferencia sikerére jellemző, hogy a két napon több mint 300 fő követte érdeklődéssel az előadásokat. A TÁMOP 2.2.1 program és a 7. alprojekt részletes ismertetése mellett a résztvevők megismerkedhettek a szakmai idegen nyelvi kompetenciák fejlesztési módszereivel, a képzésbe történő bekapcsolódás lehetőségeivel, valamint lehetőségük nyílt a fejlesztéshez már korábban csatlakozott kollégákkal történő tapasztalatcserére.

A sikeresen zárult értékelő és toborzó konferencia után, a projekt most induló második fázisában a résztvevők lehetőséget kapnak arra, hogy a nyelvtanulás új megközelítéseivel ismerkedjenek meg. A háromhetes hazai és háromhetes külföldi nyelvtanfolyamok során megvalósuló képzés elsődleges célja, hogy a tanfolyam hat hete alatt az adott foglalkozás szakmai idegen nyelvi kifejezéseivel és fordulataival ismertessék meg a résztvevőt. Az alapvető idegen nyelvi kompetenciák szakismerettel bővített elsajátítása, illetve a tananyagsegédlet fejlesztése a szakmai oktatók bevonásával és részvételével történik, hogy a valóban szükséges szakmai tartalom kerüljön be a tananyagba. A műhelymunka keretei között folyó nyelvi képzés egyidejűleg két újszerű módszer alkalmazását is lehetővé teszi. Egyfelől a kiscsoportos oktatásban, interaktív részvételen alapuló képzés bevezetését a nyelvoktatásba, másfelől a hiánycikknek számító szakmai nyelvi tananyagok és tananyagsegédletek fejlesztését célzó műhelymunka rendszerének bevezetését.

A Pilot projekt II. első lépéseként angol és német nyelvi szintfelmérőkre kerül sor, melyekre a szakképzésben oktató szakmai tanárok és szakoktatók jelentkezését várják.

A szintfelmérő időpontjai

  • 2010. március 4. – SZEGED
  • 2010. március 5. – DEBRECEN
  • 2010. március 8. – GYŐR
  • 2010. március 10.– BUDAPEST

A szintfelmérőkön való részvételhez szükséges jelentkezési lap és minden további információ a ITT található.

A képzés evolúciója

A TÁMOP 2.2.1 kiemelt projekt nyolc szakmai alprojekt keretében fejleszti a szak- és felnőttképzés egyes elemeit (pályakövetés, minőségbiztosítás, szakmai vizsgarendszer fejlesztése), másrészt a képzés tartalmát (mérés-értékelés, tananyagfejlesztés); továbbá jelentős humánerőforrás-fejlesztési komponenst is tartalmaz: a szakmai tanárok, oktatók, szakoktatók szakmai ismereteinek fejlesztése és idegen nyelvi kompetenciáinak fejlesztése, valamint a munkahelyi gyakorlati képzés ösztönzése.
A kilencedik alprojekt feladata a nyolc szakmai alprojekt eredményeinek terjesztése és a képzés iránti kereslet növelése.
A TÁMOP 2.2.1 – A képzés evolúciója projekttel kapcsolatos további információ a www.kepzesevolucioja.hu honlapon érhető el.


Képek a konferenciáról »