Bemutatjuk az idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése alprojekt Szakmai-, Módszertani Kézikönyveit és Idegen nyelvi tananyagsegédleteit
Nyomtatás Nyomtassa ki   E-mail Ajánlja ismerősének  

A magyar szakképzés intézményei, szakmai tanáraik és szakoktatóik számára egyre inkább fontos, hogy bekapcsolódjanak az EU szakképzési programjaiba. A szakképzésben is éles a verseny a tanulók megszerzéséért, így az iskolák törekszenek arra, hogy a tanulók számára európai színvonalú, piacképes képzést tudjanak nyújtani. Ennek egyik feltétele, hogy az oktatók rendelkezzenek szakmai idegen nyelvi kompetenciákkal, illetve közvetlen tapasztalatokkal az EU szakképző intézményeinek jó gyakorlatairól. Az elkészült módszertani anyagok és tananyagsegédletek mind a szakmai tanárok és szakoktatók, mind pedig a szakmai idegen nyelvet tanulók számára segítséget nyújtanak a tanításhoz, illetve a tanuláshoz.

Az Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése alprojekt a szakképzésben szakmai tárgyakat oktató szakmai tanárok és szakoktatók szakmai idegen nyelvi kompetenciáinak fejlesztését tűzte ki célul, amit intenzív, hathetes képzéssel valósított meg. A képzéshez új módszerek kerültek kialakításra és bevezetésre a képzés hatékonyságának biztosításához. Mindez megalapozta és módszertani segédletekkel látta el a Pilot projekt további fejlesztési szakaszában résztvevő munkatársakat és tanárokat.

A gyakorlati munka irányításához nyolc útmutató, majd a tapasztalatok leszűrését követően négy kézikönyv készült. Az útmutatók a projektmunkában résztvevők számára nyújtottak segítséget, míg a kézikönyvek már szélesebb felhasználói körre számíthatnak. A kézikönyvek már túlmutatnak jelen projekten, sőt az erre alapozó esetleges folytatáson is. A leírt módszerek a szakmai nyelvoktatásban jól hasznosítható elemeket tartalmaznak, amelyek a szakmai nyelvi képzésben résztvevő nyelvtanárok, illetve a szakmát idegen nyelven oktató szakmai tanárok, szakoktatók számára segítséget nyújtanak az órák tervezéséhez és levezetéséhez.

A projekt során a résztvevő szakmai tanárok és szakoktatók szakmai munkát végeztek, biztosították, hogy korszerű és szakmailag releváns, a magyarországi oktatási intézményekben használható tananyagsegédletek készüljenek. Fejlesztő, illetve gyűjtő munkájukkal ők alapozták meg az itt látható tananyagsegédleteket, amiben lehetőségük szerint a külföldi partnerek szakmai tanárai is részt vettek. A tananyagsegédleteket a csoportmunkát irányító, szakmai ismeretekkel rendelkező nyelvtanárok állították össze, akik hat héten keresztül együtt dolgoztak a tanfolyami csoportok résztvevőivel.

1. Szervezési Kézikönyv

A tanfolyamok/képzések szervezői és szakértői számára egyértelműen meghatározza azon szervezési feladatokat, melyek pontos és szakmailag megalapozott elvégzése az alprojekt sikeres megvalósításának egyik feltétele. Módszertani segítséget nyújt a szakmai idegen nyelvi képzésekhez kapcsolódó szervezési feladatokban közreműködő munkatársaknak. A tartalmi és szakmai követelményeknek való megfelelést, továbbá a szervezés menetére vonatkozó javaslatok mérlegelését, elfogadását vagy esetleges elvetését a kifejtett magyarázatok mellett a Függelékben található mellékletek, sablonok teszik egyértelművé.

2. Oktatás Módszertani Kézikönyv

A kézikönyv célja, hogy meghatározza a TÁMOP 2.2.1-08/1-2008-0002 „A képzés minőségének és tartalmának fejlesztése” című kiemelt projekten belül az „Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése” alprojekt módszertanát, valamint módszertani segítséget nyújtson a munka megvalósításában közreműködő szakmai és nyelvi szakértőknek és az oktató tanároknak.

3. Kézikönyv a műhelymunka jellegű képzéshez

A kézikönyv célja, hogy a TÁMOP 2.2.1-08/1-2008-0002 „A képzés minőségének és tartalmának fejlesztése” című kiemelt projekten belül az „Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése” alprojekt Pilot tanfolyamain alkalmazott műhelymunka jellegű képzés sajátosságait és annak megvalósulási módjait ismertesse.

4. Segédanyag-szerkesztési Kézikönyv

A kézikönyv célja, hogy egyértelműen meghatározza a tananyagsegédletre vonatkozó formai és tartalmi követelményeket, valamint módszertani segítséget nyújtson a segédlet elkészítésében közreműködő szakmai és nyelvi szakértőknek, tanároknak. A formai követelményeknek való megfelelést, a javaslatok mérlegelését, elfogadását vagy esetleges elvetését a Függelékben található konkrét példák teszik könnyebbé.

A fejlesztés során elkészülő tananyagsegédlet kiinduló anyaga egy háromhetes belföldi és egy háromhetes külföldi fejlesztő, illetve gyűjtőmunka eredménye, melynek összeállításában külföldi szakemberek is részt vettek. Az alapos előkészítő és fejlesztő munka biztosítja, hogy a tananyagsegédlethez felhasznált anyagok szakmailag korszerűek. A nyelvileg lektorált és szakmailag valóban releváns segédanyagok biztosítják, hogy a magyarországi oktatási intézményekben valóban használhatóak legyenek. Ezek a kritériumok alkotják a tananyagsegédlettel szemben támasztott legalapvetőbb követelményeket.

Tananyagsegédletek

A szakmai idegen nyelv oktatásához régóta létező hiányt pótol a most elkészített tananyagsegédlet-sorozat angol és orosz nyelven. A segédletek a legalább alapszintű nyelvismeretet feltételezve segítenek az egyes szakmák idegen nyelvi szakmai szókincsének elsajátításában, feladatokat, módszereket mutatnak be, amellyel a nyelvet oktató tanár munkáját segítik.


Tananyagsegédletek és válogatások angol nyelven

icon 1. Tananyagsegédlet a faipari angol szaknyelv tanításához (2.09 MB)

icon 2. Tananyagsegédlet az ételkészítési angol szaknyelv tanításához (3 MB)

icon 3. Tananyagsegédlet a gépészet szaknyelv angol tanításához (5.9 MB)

icon 4. Tananyagsegédlet az informatikai angol szaknyelv tanításához B1 szint (7.12 MB)

icon 5. Tananyagsegédlet az informatikai angol szaknyelv tanításához (2.79 MB)

icon 6. Tananyagsegédlet az idegenforgalmi angol szaknyelv tanításához (1.55 MB)

icon 7. Válogatás a faipari szakmacsoport résztvevőinek munkáiból (1.18 MB)

icon 8. Válogatás a Kereskedelem - Marketing szakmacsoport résztvevőinek munkáiból (2.52 MB)

icon 9. Angol nyelvi feleadatgyűjtemény a Kereskedelmi ismereteket tanulók számára (1.13 MB)

Tananyagsegédletek orosz nyelven

icon 10. Orosz nyelvi segédlet borászok számára (1.94 MB)

icon 11. Orosz nyelvi segédlet cukrászok számára (3.79 MB)

icon 12. Orosz nyelvi segédlet könyvelők részére (4.23 MB)

icon 13. Orosz nyelvi segédlet légiutas-kísérők számára (1.65 MB)

icon 14. Orosz nyelvi segédlet pincérek részére (3.57 MB)

icon 15. Orosz nyelvi segédlet rendőrök számára (1.26 MB)

icon 16. Orosz nyelvi segédlet szakácsok számára (3.51 MB)

icon 17. Orosz nyelvi segédlet szállodai dolgozók számára (2.13 MB)

icon 18. Orosz nyelvi segédlet vám- és pénzügyőrök számára (1.65 MB)

icon 19. Orosz nyelvi segédlet vasúti dolgozók számára (2.3 MB)

icon 20. Az ezredforduló Oroszországa: történelem, kultúra, nyelv (2.29 MB)

icon 21. Szintfelmerő belepő teszt (A1-A2) és kulcs (808.01 kB)

icon 22. Szintfelmerő záró teszt (B1-B2, C1) kulcs (1.1 MB)

Kézikönyvek

icon 1. sz. Szervezési Kézikönyv (1.09 MB)

icon 2. sz. Oktatás Módszertani Kézikönyv (1.91 MB)

icon 3. sz. Kézikönyv a műhelymunka jellegű képzéshez (1.03 MB)

icon 4. sz. Segédanyag - Szerkesztési Kézikönyv (1.57 MB)

Képgaléria

A galéria a tanfolyami csoportok munkáját mutatja be képekben:

Tovább »

Linkgyűjtemény

A tanfolyami csoportok szakmai munkájuk során az oktatásban hasznosítható linkgyüjteményt állítottak össze, ami a szakmai idegen nyelvi képzést támogatja. A gyűjtő munka alapján készített összesítést tekinthetik meg itt.

icon Hasznos linkek 1. (395 kB)

icon Hasznos linkek 2. (525.5 kB)

Multiplikátorképzés

A szakmai idegen nyelvi képzés eredményeinek és módszereinek továbbadása és bemutatása érdekében multiplikátorképzést tartottunk 37 fő részvételével. A képzésben résztvevők által készített néhány jellemző prezentáció illetve szöveges értékelés kerül itt bemutatásra.

icon Bori Jenő – Multiplikátor (4.71 MB)

icon Bozsó Zoltán – Multiplikátor (1.1 MB)

icon Debreceni Éva – Multiplikátor (1.6 MB)

icon Dr. Kiss Tiborné Szabó Mária – Multiplikátor (3.37 MB)

icon Dukai Zsolt – Multiplikátor (35.24 MB)

icon Elek Anita – Multiplikátor (9.2 MB)

icon Füle Orsolya – Multiplikátor (6.48 MB)

icon Győri Anita – Multiplikátor (96.6 MB)

icon Horváthné Sipos Mária – Multiplikátor (10.92 MB)

icon Matuszczak Róbert – Multiplikátor (12.26 MB)

icon Pásztor Zoltán – Multiplikátor (10.92 MB)

icon Pintér Róbert – Multiplikátor (9.23 MB)

icon Rétfalvi Dominika – Multiplikátor (2.83 MB)

icon Sóvágó Anikó – Multiplikátor (2.75 MB)

icon Szűcs Gábor – Multiplikátor (18.46 MB)

icon Tanka Péter – Multiplikátor (3.53 MB)

icon Tordai Márta – Multiplikátor (4.62 MB)

icon Tóta József – Multiplikátor (11.14 MB)