Alapozó tanulmányok a „Munkahelyi gyakorlati képzés ösztönzése” alprojekt keretében megvalósítandó fejlesztésekhez

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP 2.2.1-08/1-2008-0002) „A képzés minőségének és tartalmának fejlesztése” című kiemelt projekt keretében megvalósuló „Munkahelyi gyakorlati képzés ösztönzése” alprojekt célja a szakképzésben a gazdaság szereplőinek bevonásával olyan gyakorlati képzés megvalósítása, amelyben a tanulók a munkakör betöltéséhez szükséges életszerű munkatapasztalatra tehetnek szert, a munkaerőpiac képzési igényeinek megfelelően fejleszthetők a tanulók kompetenciái.

A fejlesztési munka tartalmának meghatározásához 2009 szeptemberében országosan 273 helyszínen (szakképző intézményekben és gazdálkodó szervezeteknél) felmérés, adatgyűjtés történt a gyakorlati képzés hatékonyságáról, eredményeiről, a szükségletekről, a fejlesztési lehetőségekről. Az online kérdőívek és személyes interjúk során nyert adatok összesítése alapján készült el a négy tanulmány.

A tanulmányok a munkahelyi gyakorlati képzés egymástól jól elhatárolható, és a fejlesztési célok, elsősorban a tanulószerződések számának növekedése szempontjából releváns témakört tárgyal, melyek a gyakorlati oktatás egy-egy speciális kérdéskörére világítanak rá.

A tanulmánykötet tartalma megfelel a megrendelésben leírtaknak, a szerzők a megadott szempontoknak megfelelően dolgozták ki a szakmai részt.

A tanulmánykötetet szakmai lektorok véleményezték, majd szakértőkkel kibővített Tanácsadó Testületi ülésen megvitatásra került. Az elkészült tanulmánykötet megfelel a Megrendelésben megfogalmazott követelményeknek, a Részletes Projekttervben megfogalmazott elvárásokkal összhangban van.

Javaslatai, megállapításai felhasználásra kerülnek az alprojektben a munkahelyi gyakorlati képzés rendszerének fejlesztése során. Az eredmények alapján a munkahelyi gyakorlati képzés területén dolgozók, illetve ahhoz kapcsolódó tevékenységet végzők könnyebben találhatnak kiindulópontokat a szükséges változtatásokhoz, melyeket saját tapasztalataikkal és más forrásokból származó ismeretekkel kiegészítve kialakított tudatos stratégia mentén hajthatnak végre.

 

icon Alapozó tanulmányok CD (2.43 MB)