Egy kutatás margójára
Nyomtatás Nyomtassa ki   E-mail Ajánlja ismerősének  
A TÁMOP 2.2.1 kiemelt projekt ismertségéről 2010 őszén végzett közvéleménykutatás felmérte, milyen arányban ismeri a fejlesztést a magyar lakosság, illetve milyen a hazai szak- és felnőttképzés megítélése.

Az őszi kutatás a 2010. május 7-én lezárt tavaszi megkérdezések megismétlését jelentette, célja a projekt ismertségében azóta bekövetkezett változások megállapítása volt. Az ismételt megkérdezés alkalmas volt arra is, hogy a tavaszi adatokból levont következtetéseket az új adatokkal összehasonlítsa.

A projekt ismertsége

A májusi adatfelvételhez képest jelentős elmozdulás történt a projekt ismertségével kapcsolatban.
Számszerűsítve az eredményeket, míg tavasszal a megkérdezettek 21,5 százaléka, addig az október 1-jén lezárt adatfelvétel során már a lakosság 39,7 százaléka ismerte a TÁMOP 2.2.1 projektet, így a két időpont között 18,2 százalékkal nőtt a projekt ismertsége.
Fontos tényként az ellenőrző kérdésekre adott válaszok alapján elmondható, hogy a valóban helyes és pontos ismeretekkel rendelkezők aránya több mint háromszorosára emelkedett a tavaszi adatfelvétel óta.

A részletek alapján megállapítható, hogy a diplomások körében a leginkább ismert a projekt, az aktívan dolgozók között többen hallottak már róla, mint az inaktív státuszúak között; és a projektet ismerők több mint egyharmada nem töltötte még be a 36. életévét.

Milyen szakmát tanulna?

Erről a kérdésről a válaszadók közel 10 százaléka nyilatkozott úgy, hogy nem kíván tanulni. Ugyanakkor a leggyakrabban, legalább 2 százalék által megnevezett szakmák listája – könyvelő, fodrász, informatikus – és a szakmaválasztás motivációja sem változott a tavaszi adatfelvétel óta, hiszen most is az adott terület, szakma iránti érdeklődés a legmeghatározóbb, míg a második leggyakrabban említett szempont a jó kereseti lehetőség. Harmadik helyen az adott szakma, illetve képzés piacképessége szerepelt a válaszok alapján.

A végzettség és a munkavégzés kapcsolata

Az iskolai végzettség szintje és az, hogy valaki a szakmájában helyezkedik-e el, összefügg. A diplomások közül nyilatkoztak úgy a legkevesebben, hogy jelenlegi munkájuk és végzettségük nem vagy nem igazán függ össze. Szintén erős a szakmához való kötődés a szakmával rendelkezők csoportjában. A középfokú végzettségűek csoportjában kevésbé függ össze a megszerzett képesítés, tudás a válaszolók jelenlegi állásával.

Népszerű és anyagilag megbecsült szakmák

Minden válaszadótól azt kértük, hogy soroljon fel 5-5 divatos, jól fizető szakmát, valamint 5 hiányszakmát. A hiányszakmák között szinte kizárólag nehéz fizikai munkával járó, zömében kétkezi (építő)ipari foglalkozásokat neveztek meg a válaszadók. Az összesítés alapján ősszel és tavasszal is nagy átfedés volt a népszerű és az anyagilag megbecsült foglalkozások listája között; a válaszadók az anyagi megbecsüléssel járó foglalkozásokat tartják népszerűnek.