8. alprojekt
Az alprojekt bemutatása
Nyomtatás Nyomtassa ki   Email Ajánlja ismerősének  
2009. május 19. kedd, 15:02

A 8. „Munkahelyi gyakorlati képzés ösztönzése” alprojekt 2011. április 30-án befejezte szakmai tevékenységét.


Szükségletek

A tanuló- és hallgatói szerződéses munkahelyi gyakorlati képzésben részt vevő vállalati szakemberek számára jelenleg csak elszigetelt, helyi, illetve gazdálkodó szervezeten belüli kezdeményezések formájában található felkészítés. Ezek tartalmuknál fogva, valamint az intézményesített háttér hiánya és a szűkös finanszírozás miatt nem illeszkednek a moduláris, kompetenciaelvű szakképzési rendszer követelményeihez, így a munkaerő-piaci elvárásokhoz sem. Alprojektünk ezért egy olyan innovatív tartalmú, rendszerezett pedagógiai tananyag, módszertan és eszköztár fejlesztését célozza, mely a munkahelyi gyakorlati képzés sajátosságainak figyelembevételével készül, könnyen adaptálható, és amely segítségével a munkaerőpiac tényleges képzési igényeinek megfelelően fejleszthetők a tanulók/hallgatók kompetenciái.

Célok

A gazdálkodó szervezetek bevonásával olyan gyakorlati képzés megvalósítása a cél, amelyben a tanulók a munkakör betöltéséhez szükséges életszerű munkatapasztalatra tehetnek szert.

A célok megvalósítás érdekében tett lépések:

 • a tanulószerződés/hallgatói szerződés intézményének fejlesztését megalapozó felmérés készítése; adatgyűjtés a tanulószerződéses gyakorlati képzés hatékonyságáról, eredményeiről, a szükségletekről, a fejlesztési lehetőségekről;
 • a tanulók gyakorlati oktatására - tanulószerződéssel/hallgatói szerződéssel - vállalkozó szakemberek (tulajdonosok, menedzserek, gyakorlati oktatók) képzéséhez szükséges programfejlesztés;
 • a tanulók gyakorlati oktatását tanulószerződéssel/hallgatói szerződéssel végzők képzési rendszerének kialakítása;
 • a tanulók gyakorlati oktatására tanulószerződéssel/hallgatói szerződéssel vállalkozók (a munkahelyi gyakorlati képzésben részt vevő vállalati szakemberek) képzése;
 • szakmai koncepció a tanulószerződéses/hallgatói szerződéses rendszer kiterjesztésének segítésére.

Szakmai tevékenység

Az alprojekt célkitűzéseinek és indikátorainak figyelembevételével meghatározzuk, hogy a tanulószerződés/hallgatói szerződés intézményének fejlesztését megalapozó felmérések milyen helyszíneken, milyen célcsoportok (szakmacsoport, munkahelyi gyakorlati képzőhely, képző intézmény) bevonásával történjenek, továbbá a megkérdezettek mely területek (régiók) reprezentánsai legyenek, és milyen kritériumoknak feleljenek meg. Pontosítjuk, hogy a felmérés milyen metodika és mintavételi rétegződés szerint készüljön.

Intézménylátogatások keretében kezdjük meg a felmérést, az interjúkat és a kérdőívek kitöltetését. Az interjú és kérdőív összeállításánál szükség szerint vesszük figyelembe az egyes célcsoportok felméréséhez szükséges speciális szempontrendszereket. Az intézménylátogatások után összegezzük a felmérés adatait, és a tapasztalatokat tanulmányok formájában fogalmazzuk meg.

Útmutatót készítünk a munkahelyi gyakorlati képzés módszertani fejlesztésének megalapozására, és ennek alapján kezdődik meg maga a fejlesztés. A módszertani fejlesztés hatékonyságát egyes tanuló-, illetve hallgatói szerződéses gyakorlati képzések nyomon követésével ellenőrizzük, és a tapasztalatokról esettanulmányokat készítünk.

Ezzel párhuzamosan - az alapozó felmérés, illetve a módszertani fejlesztés eredményeinek felhasználásával - a gyakorlati oktatást tanulószerződéssel/hallgatói szerződéssel végző vállalati szakemberek felkészítéséhez elkészítjük a tananyag és a módszertan munkaváltozatát, amelyet véleményeztetünk, majd elkészítjük a tananyagok, módszertani anyagok, képzési eszközök és dokumentumok végleges változatát.

Kiválasztjuk a továbbképzésen részt vevő vállalati szakembereket, és kialakítjuk a képzési csoportokat. Felkészítjük a vállalati szakemberek oktatását végző trénereket, majd lebonyolítjuk a képzéseket a korábban kifejlesztett módszertani és felkészítő anyagok alapján. Öt régióban 40-40 munkahelyi gyakorlati oktató 4 napos (1x2 + 2x1 napos) képzésen vesz részt. A vállalati szakemberek képzését a tapasztalatok elemzésével, összegzésével és dokumentálásával zárjuk.

Az alprojekt záró tevékenységeként a korábbi felmérések, a fejlesztési és a nyomon követési munka eredményeinek alapján a szakértők koncepciót alkotnak a tanuló- és hallgatói szerződés kiterjesztésének elősegítésére.

Eredmények, hatások

A munkahelyi gyakorlati képzés sajátosságaira szabott felkészítési-képzési anyagot fejlesztünk a képzésre vállalkozó szakemberek felkészítéséhez, mely könnyen adaptálható, és lehetővé teszi a vállalati szakemberek pedagógiai és didaktikai kompetenciáinak fejlesztését.

Szintén kidolgozásra kerül a munkahelyi gyakorlati képzés specifikumaihoz igazított felkészítési-képzési rendszer a vállalati szakemberek felkészítéséhez, amely biztosítja a felkészítés szempontjainak egységes értelmezését és gyakorlati alkalmazását. A rendszerelvű fejlesztési szempontok alapján a kész rendszert mind a munkahelyi gyakorlati képzésbe újonnan bekapcsolódó, mind pedig az abban már aktív szerepet játszó gazdálkodó szervezetek egy teljes képzési csomagként vehetik át.

A fenti anyagok, módszerek és eszközök segítségével 200 vállalati szakember részesül felkészítésben a projekt keretében szervezett 2+1+1 napos speciális tréningeken.

Az alprojekt fejlesztési tevékenysége nyomán az alábbi hatások várhatók:

 • A szakmapolitikai, a központi, a regionális és a helyi döntések a tanuló-, hallgatói szerződéses gyakorlati képzésről alkotott pontosabb, teljesebb és objektívabb kép alapján lesznek meghozhatók.
 • Könnyebbé válik a munkahelyi gyakorlati képzést végző szakemberek vállalaton belüli, illetve központi képzési rendszer keretében történő felkészítése.
 • A munkahelyi gyakorlati képzések és az így megszerzett szakképzettségek tényleges tartalma a helyi igények mellett jobban megfelel a szakmai és vizsgakövetelménynek is.
 • A színvonalasabb munkahelyi gyakorlati képzés jobban segíti az iskolai képzési pedagógia munkát, javul a TISZK-ek, az iskolák és a gazdálkodó szervezetek együttműködése, bővül kapcsolatrendszerük, fejlődik partnerségi viszonyuk.
 • A képzésekben érintett vállalkozásoknál javul a tanulószerződéses gyakorlati képzés pedagógiai színvonala, hatékonysága, eredményessége, erősödik a tanulók kötődése a gyakorlóhelyhez és javulhat a továbbfoglalkoztatás aránya.
 • Növekszik a vállalkozások aktivitása a szakképzésben és a fejlesztésekben, és némileg bővülnek a tanulószerződéses gyakorlati képzés lehetőségei.
 • Növekszik a tanuló/hallgatói szerződések száma.