7. alprojekt
Az alprojekt bemutatása
Nyomtatás Nyomtassa ki   Email Ajánlja ismerősének  
2009. május 19. kedd, 15:02

A 7. „Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése” alprojekt 2011. április 30-án befejezte szakmai tevékenységét.


A szakképzésben oktató tanárok és tanulók szakmai idegen nyelvi felkészítése ma nehezen oldható meg. Alprojektünk célja, hogy segítsük a szakképzés intézményeit abban, hogy minél jobban be tudjanak kapcsolódni az EU szakképzési programjaiba, a tanároknak tartott képzési programokba, így a továbbiakban ne csak áttételesen szerezzenek tapasztalatokat az EU szakképző intézményeinek jó gyakorlatáról.

Szükségletek

A szakiskolák és szakközépiskolák közötti éleződő versenyben az iskolák érdeke, hogy a tanulók számára olyan vonzó lehetőségeket, európai színvonalú képzést tudjanak adni, amellyel a megszerzett képesítésük piacképessé válik. Ennek egyik feltétele, hogy az oktatók minél nagyobb hányada rendelkezzen a szakmai nyelvtudás kompetenciájával. A nyelvtudás mélyítésének rendelkezésre álló eszközei - a hagyományos nyelvoktatás keretei között - nem, vagy csak kevéssé felelnek meg a szakmai oktatók igényeinek, mivel nem adnak lehetőséget a szakmai tartalom elsajátítására és fejlesztésére úgy, hogy közben a nyelvismeret alapjait is elsajátíthassák. Így az a célunk, hogy a szakképzésben oktató szakmai tanárok és szakoktatók fejleszthessék nyelvismeretüket háromhetes hazai és háromhetes külföldi nyelvtanfolyamok keretében, annak érdekében, hogy segíthessék tanulóikat a szakmai nyelvtanulás során, illetve képesek legyenek nemzetközi kapcsolatok megteremtésére.

A képzés feltétele

A tanfolyamon való részvétel előfeltételéül nem határozunk meg magas szintű nyelvtudást, már az alapszintű nyelvismerettel rendelkezők jelentkezését is elfogadjuk.

A képzés módszere

Miután a szakmai tanárok és szakoktatók nyelvi kompetenciáinak fejlesztése nem öncélú folyamat, hanem a szakmai kvalitásaik bővítését és elismertetését szolgáló lehetőség és eszköz, ezért szükségessé vált egy olyan módszer kialakítása, amely megfelel a kialakult igényeknek. A nyelvtanulást új módon közelítjük meg, mert nem az általános nyelvismeret elsajátítása a célunk, hanem az, hogy viszonylag rövid idő alatt az adott szakmára jellemző szakmai nyelvvel ismertessük meg a résztvevőt. Az alapvető nyelvi kompetenciák (alapfokú nyelvismeret) szakismerettel bővített elsajátítása, illetve a tananyagsegédlet kialakítása a szakmai oktatók bevonásával és részvételével történik, annak érdekében, hogy a valóban szükséges szakmai tartalom kerüljön a tananyagba. A nyelvi képzés - a műhelymunka keretei között - egyidejűleg két újszerű módszer bevezetését teszi lehetővé: egyfelől a részvételen alapuló képzés bevezetését a nyelvoktatásba, másfelől a hiánycikknek számító szakmai nyelvi tananyagok/tananyagsegédletek - kifejlesztését, továbbfejlesztést célzó műhelymunka rendszerének bevezetését. A szakképzésben részt vevők számára egy olyan nyelvi segédlet kidolgozására vállalkozunk, amely több mint "szószedet", de kevesebb, mint tankönyv. Nem csupán a szakma gyakorlásához használatos legfontosabb kifejezéseket kívánjuk átadni a tanulóknak, hanem olyan szituációk leírását is, amelyekkel nagy valószínűséggel szembesülnek munkájuk során. A szituációk és a hozzájuk tartozó szavak jegyzéke nagy segítséget jelenthet akkor, ha idegen nyelvű környezetben kell a szakmához kapcsolódóan kapcsolatot teremteni, kérdezni, felelni, valamint megérteni a kiadott utasításokat és a kapcsolódó szakmai anyagokat. A nyelvi segédleteket elsősorban a szakmát oktató tanárok tudják - a saját anyanyelvükön - összeállítani. Ebből a megfontolásból alakítottuk ki azt a részvételen alapuló munkamódszert, ahol a tanárok nyelvtanulási folyamatába beépítettük a tananyagsegédlet kialakításának módszerét.

A képzés folyamata

Belföldi képzés

  • A szintfelmérés után a kiválasztott résztvevők a szakmájukból "felkészülnek" a műhelymunkára, azaz szószedetet, illetve szakmai szituációt írnak le.
  • Az alapok átismétlése után kerül sor az adott szakmához tartozó nyelvismeret, szókincs fejlesztésére, valamint a szövegpanelek kialakítására és elsajátítására. Arra helyezzük a hangsúlyt, hogy a tanfolyam során olyan "túlélési nyelvismeret"-et szerezzenek a résztvevők, amely minimálisan szükséges, de már elégséges a szakmai kommunikációhoz.
  • A műhelymunka során történik a megküldött szószedetek és szituációk nyelvi megfeleltetése a szükséges nyelvi alapok hozzárendelésével.
  • A képzés során azt is megtanulják, hogy a kialakított tananyag-segédletekkel és oktatási módszerekkel hogyan tudják - a nyelvtanárral együttműködve - támogatni a diákjaik nyelvtanulását.

Külföldi képzés

A külföldön folytatott képzés illeszkedik a már megkezdett folyamathoz. A tanfolyamok helyszínéül olyan külföldi szakképző intézményeket kívánunk megnyerni, amelyekben a nyelvtanulás kibővülhet szakmai tapasztaltcserével. Amennyiben a kiválasztott intézmény rendelkezik nyelvoktatási gyakorlattal (amelyet sok esetben a bevándorlók, illetve gyermekeik számára fejlesztettek ki), úgy a nyelvi képzések során az ő tapasztalataikat is tudjuk hasznosítani. Ilyen képzéseken a "befogadó országok" törekszenek az alapvető nyelvi készségek, különös tekintettel a szakmához illeszkedő tartalom tanítására, amit alprojektünk a tanárok képzésénél fog hasznosítani. A külföldi szakképzési intézmény, amely otthont ad a képzésnek, már önmagában lehetőséget biztosít a további kapcsolatok építésére, illetve fenntartására. A belföldi tanfolyamon elkészített szószedetek és szituációk pontosítása és "lektorálása" anyanyelvi környezetben folytatódhat. A szakoktatók számára lehetőséget biztosítunk az ottani tanárokkal történő konzultációra, illetve tapasztalatcserére. Ismertethetik szakmájuk - általuk legjobbnak ítélt - gyakorlatát, illetve meghallgathatják az ottani kollégák hasonló témájú tapasztalatait.

A képzés eredménye

A tanfolyamok lezártával konferenciákat szervezünk, amelyre meghívjuk a képzésben részt vevő partnerintézményeket is, így biztosítva további partnerkapcsolati lehetőségeket mind a magyar, mind pedig a külföldi résztvevőknek. A nemzetközi programokba történő bekapcsolódás és a nemzetközi versenyeken való részvétel feltétele a szakmai nyelv ismerete, hiszen ennek hiányában nincs mód a programok, a követelmények, a feltételek megismerésére. A külföldi partnerekkel történő kapcsolatfelvétel módot ad saját tudásuk, legjobb módszereik bemutatására, elismertetésére, növelve önbizalmukat és szakmai presztízsüket. A képzés végső célcsoportját a tanulók jelentik, akiknek az Európai Unió területén kell képessé válniuk a szakmai kommunikációra. A tanulók szakmai tanáraik és szakoktatóik támogatásával a képzés után már képesek lesznek egy külföldi munkáltató idegen nyelven adott szakmai utasításait megérteni, illetve a szakmai feladatokat megfelelően értelmezni, végrehajtani.
Módosítás dátuma: 2011. május 10. kedd, 10:01