5. alprojekt
Az alprojekt bemutatása
Nyomtatás Nyomtassa ki   Email Ajánlja ismerősének  
2009. május 19. kedd, 15:00
Az 5. „Mérés-értékelés” alprojekt 2011. szeptember 30-án befejezte szakmai tevékenységét.

Célok

A képzési rendszer átfogó, összehangolt fejlesztésének célja, hogy a képzés kibocsátása rugalmasan alkalmazkodjon a munkaerő-piaci kereslethez, ezáltal javuljon a munkaerő alkalmazkodóképessége, munkába állásának lehetősége. Ennek érdekében - az új szakmaszerkezet, és a kompetenciaelvű vizsgakövetelmények alapján - az új típusú szakképzéshez igazodó, kompetenciaelvű mérési-értékelési eszközrendszert dolgozunk ki, mely segíti a tanulási, tanítási folyamatot és a feladatbank létrehozását. Mindemellett nagy hangsúlyt fektetünk a fogyatékkal élők szélesebb körének bevonására az új típusú szakképzésbe.

Az új típusú szakképzéshez a mérés-értékelés eszközrendszerének kidolgozását indokolja továbbá, hogy nincs egységes, kompetenciaalapú mérési-értékelési eszközrendszer, hiányzik az elérhető és a tanulást, tanítást segítő új típusú feladat, segéd- és módszertani anyag. A kompetenciaalapú mérés-értékeléshez nem áll rendelkezésre a kompetenciák részletes leírása. A korábbi OKJ alapján megszerzett szakképesítések új OKJ szerinti szakmai vizsgába történő beszámításának kidolgozása csak részlegesen történt meg. A fogyatékkal élők részére nincs speciális mérés-értékelési eszközrendszer.

Tevékenységek

  • A témacsoportok kialakításához jegyzéket készíttetünk a mennyiségi arányokat meghatározó elemzés és ágszerkezet-elemzés alapján azokról a szakképesítésekről, melyeknél a szakképesítés iránti munkaerő-piaci kereslet nagyszámú feladatkészítést indokol. Ez a jegyzék az igények változása szerint frissíthető.
  • Kidolgoztatjuk a szakértők fejlesztési folyamatban való részvételének feltételeit. Felkészítésüket távoktatásos formában, felkészítő (e-learning) rendszerrel biztosítjuk.
  • A szakértői feladat ellátására közzétett felhívásra jelentkezők anyagának értékelését és a meghallgatást követően folyamatosan választjuk ki a szakértőket. A szakértők feladathoz rendelése mindig az adott témacsoport és szakértői feladatnak megfelelően történik. Ügyelünk arra, hogy a kiválasztásnál biztosítsuk a szakmai reprezentativitást (iskolai rendszer, felnőttképzés, nagyvállalat, középvállalat, kisvállalkozás, SZVK-készítő, érdekképviseleti szervek stb.). A szakértők 6 fős munkacsoportban tevékenykednek, melynek vezetőit a tevékenység megkezdése előtt felkészítjük.
  • A munkacsoportban dolgozó szakértők szakmai irányításához, az egységes szakmai elvek, a szakmaspecifikusság figyelembevételéhez mentor szakértőket veszünk igénybe. Egy mentorhoz több, szakmailag kapcsolódó munkacsoport kerül. A tevékenységük megkezdése előtt műhelymunkán, illetve önálló feladatmegoldás keretében kapnak felkészítést.
  • A fejlesztő munka nemzetközi és belföldi tapasztalatokra épít, a fejlesztési tevékenységet tanulmányok készítése előzi meg, melyek a munka során a munkacsoport tagjai számára hozzáférhetőek.
  • A kidolgozott mérési-értékelési eszközök tárolására feladatbankot hozunk létre. Ennek kialakítását tanulmányok készítése előzi meg, majd a rendszer kipróbálása, tesztelése után a tapasztalatok függvényében történik a korrekció. A próbaidőszaktól kezdődően nyilvános a hozzáférés, és a továbbiakban folyamatos a feltöltés és a frissítés.
  • A fejlesztő szakértők 192 munkacsoportban, munkacsoportonként hat fővel, végzik el feladataikat, melyek műhelymunkával indulnak, önálló szakértői fejlesztő tevékenységgel folytatódnak és végül műhelymunkával zárulnak. A szakértők két hónapos munkaciklusban végzik a kompetenciák leírását és beszámítását, valamint az ágszerkezetnek megfelelő átfedések egyeztetését. Fél hónapos munkaciklusban készítik el a kompetenciák belső arányainak feltárását és a követelménymodul kompetenciáinak a vizsgafolyamatra történő leképezését. Végül három hónapos munkaciklusban, együttműködve a Tananyagfejlesztés alprojekt munkacsoportjaival, készítik el a feladatokat a megadott követelménymodulokhoz. Segítségként szakértői technikai ügyeletet működtetünk.
  • A fejlesztés során minta-feladatsorokat állítunk össze, melyek 10%-át az alkalmazhatóság tesztelése érdekében kipróbáljuk. A már véglegesített feladatbank feladattartalmait a kidolgozott eljárási szabályoknak megfelelően folyamatosan frissítjük, a honlapunkhoz korlátlan hozzáférést biztosítunk. Szerkesztőrendszert is kialakítunk, mellyel akár vizsgafeladatok is generálhatók. Módszertani segédanyagokat dolgozunk ki a szóbeli vizsgatevékenység segédanyagának és a gyakorlati vizsgafeladatnak az elkészítéséhez, valamint a fogyatékkal élők szakmai vizsgáján alkalmazandó jogszabályok végrehajtásához. A feladatbankban elhelyezett feladatállomány és a képzési igények felülvizsgálatát követően, speciális (idegen nyelvű, Braille stb.) feladatváltozatokat is készítünk.

Eredmények

A fejlesztési tevékenységünk eredményeként kialakított, társadalom elvárásainak megfelelő mérési-értékelési rendszer alkalmazása növeli a szakképzettséggel rendelkező munkavállalók megbecsülését, társadalmi elfogadottságát, csökkenti a társadalmi egyenlőtlenségeket. A fejlesztés eredményeképpen létrehozott, gazdasági igényekhez rugalmasan alkalmazkodó feladatbank segíti a szakmai-pedagógiai munkát, a vizsgára történő felkészülést, biztosítja az egész életen át tartó tanulást.