Eredmények
Módszertani segédanyagok az Egységes Szakképzési Minőségirányítási Keretrendszer eredményes bevezetésének segítségéhez
2010. május 11. kedd, 10:30

Tanulmány az Egységes Minőségirányítási Keretrendszer bevezetéséről

A tanulmány célja, hogy bemutassa a minőségbiztosítás jelenlegi helyzetét a magyarországi szakképzésben. Részletezi a szakképzésben jelenleg használatos minőségirányítási rendszereket a kezdetektől napjainkig. A szerzők kiemelik a különböző alkalmazott rendszerek előnyeit, a közös elemeket, melyek a későbbiekben az egységes keretrendszer részévé válnak.

Bővebben...


Módszertani Kézikönyv az Egységes Szakképzési Minőségirányítási Keretrendszer bevezetéséhez

A Módszertani Kézikönyv (továbbiakban Kézikönyv) célja, hogy az Európai Szakképzési Minőségbiztosítási Referencia Keretrendszerhez (EQARF) is illeszkedő, a szak- és felnőttképzést folytató intézmények ön- és külső értékelését is magában foglaló minőségirányítási keretrendszer intézményi bevezetéséhez segítséget nyújtson. A Kézikönyv bemutatja és elemzi az Egységes Szakképzési Minőségirányítási Keretrendszer elemeit, módszertani segítséget nyújt a bevezetéshez. Részletesen bemutatja a megvalósítás folyamatát, módszertani segédleteket és sablonokat ad a bevezetés eredményes megvalósításához.

Bővebben...


Kötelező kulcsindikátorok a szakképző intézmények minőségirányítási rendszerében

Jelen dokumentum a „Módszertani Kézikönyv az Egységes Szakképzési Minőségirányítási Keretrendszer bevezetéséhez” című dokumentumban is megtalálható kötelező kulcsindikátorok körét emeli ki és mutatja be. A kötelező kulcsindikátorok olyan mutatók, amelyek esetében kötelező az intézmények részéről az adatgyűjtés és adatszolgáltatás.

Ezeket az indikátorokat az intézmények adminisztrációs terheinek csökkentése érdekében a meglévő adatszolgáltatásaikból (KIR-STAT, OSAP1665, Vizsganyilvántartás) vesszük át, ezért ezeket külön nem kell gyűjteniük. Az adatok felhasználásával kívánjuk elkerülni, hogy az intézményeket újabb adatszolgáltatási kötelezettséggel terheljük. A visszakereshetőség és a trendvizsgálat megkönnyítése céljából az adatbázisba már az indulásnál betöltjük mind a 2008. évi, mind a 2009. évi adatokat.

Bővebben...


Formanyomtatványok az Egységes Szakképzési Minőségirányítási Keretrendszerhez csatlakozó intézmények és mentorok által elvégzendő feladatokhoz

Intézményeknek
(Az intézményi feladatok leírását az alkalmazók módszertani felkészítésén kiadott Felkészítő anyag tartalmazza.)

icon Intézményi munkaterv (PROJEKTTERV) (64.5 kB)

icon Minőségirányítási rendszer HELYZETELEMZÉSI ADATLAP (192.5 kB)

icon Egységes Szakképzési Minőségirányítási Keretrendszer intézményi BEVEZETÉSI ÜTEMTERV (64.5 kB)


Mentoroknak
(A mentorok feladatai „Az országos lefedettségű mentori hálózat működése” című eljárásrendben kerültek rögzítésre.)

icon Mentorálási/tanácsadási MUNKATERV (66.5 kB)

icon JELENLÉTI ÍV – csoportos felkészítéshez (89 kB)

icon JELENLÉTI ÍV – egyéni konzultációhoz (75.5 kB)

icon MUNKANAPLÓ a mentori tevékenység igazolására (63.5 kB)

icon ÉRTÉKELŐLAP helyszíni mentori tanácsadáshoz (88.5 kB)

icon ZÁRÓ BESZÁMOLÓ az intézményi mentorálási munkáról (77 kB)

Országos lefedettségű mentori hálózat
2010. március 27. szombat, 12:45

A mentori hálózat létrehozásához közbeszerzési eljárás keretében 60 fő mentort választottunk ki. Kiválasztásukkor fontos szempont volt a minőségügyben eltöltött többéves tapasztalat, a szak- és felnőttképzés alapos ismerete, valamint a TÁMOP 2.2.1 célcsoportjaival összefüggő szakképzési, felnőttképzési fejlesztések, lehetőségek átfogó ismerete.

A régiónként arányos létszámmal (7-12 fő) működő mentori csoportok biztosítják az országos lefedettséget. A régiós mentori csoporton belül a vezető mentor irányítja a kapcsolattartást a csoporton belül és tartja a kapcsolatot az alprojekt vezetésével.

Bővebben...