1. alprojekt
Az alprojekt bemutatása
Nyomtatás Nyomtassa ki   Email Ajánlja ismerősének  
2009. május 19. kedd, 14:45

Az 1. „Pályakövetés rendszere” alprojekt 2011. április 30-án befejezte szakmai tevékenységét.


Jelen pillanatban hiányzik a szervezett, rendszeres és sztenderdizált adatgyűjtés arról, hogy mi történik a képzést eredményesen befejezőkkel a szakmai vizsga után. Arról sincsenek adatok, hogy miként tudják hasznosítani szakmai és személyes kompetenciáikat, és ezek közül melyekre van szükségük a munkavégzés során, illetve melyek hiányoznak a sikeres életpálya megkezdésekor. Nem megoldott a szakképző intézmények megbízható tájékoztatása sem, ami alapján eredményesebben igazíthatnák képzési kínálatukat a tényleges elvárásokhoz. Ezek az információk lényegesek azok számára is, akik részt kívánnak venni a képzésekben, ezért is elengedhetetlen egy jól működő pályakövetési rendszer a képzési programok és a képző intézmények közötti megalapozott választáshoz.

 

Az előbbiek alapján az a célunk, hogy létrehozzunk egy olyan informatikai felületet, amely sokféle igénynek megfelelő hozzáférést biztosít felhasználói számára. Ennek érdekében a következő tevékenységeket tervezzük:

  • A pályakövetés módszertanának teljes körű kidolgozása, amely során felmérjük a pályakövetési rendszer működtetéséhez szükséges jogszabályi kereteket. Egyeztető interjúkat folytatunk a rendszerben érintett adatgazdákkal, adatszolgáltatókkal és a felhasználói célcsoportok képviselőivel. Ezek alapján alakítjuk ki az informatikai rendszer követelményeit.
  • Szoftvereket, webes felületeket, pályakövetési honlapot és adatbázis-kezelő programokat fejlesztünk ki. A rendszer egyéni adatokkal történő feltöltésébe bevonjuk a képző intézményeket. A kezdetben információs forrásként működő honlap a fejlesztés révén a pályakövetési rendszer központi adatszolgáltatási pontjává válik, ahol a regisztrációt követően a felhasználók önkéntesen szolgáltatnak adatokat. A fejlesztés során help-desk szolgáltatást is nyújtunk.
  • A felhasználói tesztelést követő "éles üzemmód"-ban adatokat gyűjtünk felhasználóinknak a szolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségéről.
  • Képzéseken készítjük fel a rendszeralkalmazókat a használatra, amelyeken részt vesznek azok a munkavállalási tanácsadók is, akiket az információnyújtáshoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások nyújtásában is segítünk. A látássérült ügyfelek számára száz helyen biztosítunk képernyő-felolvasási lehetőséget.
  • A különböző formákban összegyűjtött tapasztalatokat és jó gyakorlatokat felhasználjuk a rendszer korrekciójához és a továbbfejlesztéshez.
  • Megbeszéléseket folytatunk - a regionális fejlesztési és képzési bizottságok, a képzőhelyek, a felsőoktatás, az FSZH és a kamarák képviselőinek bevonásával - a továbbfejlesztési irányokról, valamint a pályakövetési rendszer más adatbázisokkal történő összekapcsolhatóságáról, majd ezekről szakmai javaslatot állítunk össze.
  • A weblapfejlesztéssel párhuzamosan kikérjük a munkáltatók véleményét a fejlesztendő rendszerről, a szakképzés minőségéről. A felhasználói tesztelést követően, az éles üzemelés időszakában elvégzünk egy második munkáltatói megkérdezést is a fejlesztés eredményeire vonatkozóan.
  • Kidolgozzuk a rendszer felhasználóbarát módszertani kézikönyvét, melyhez egy CD-t is mellékelünk, és e-learning tananyagot is fejlesztünk, segítve a felhasználók munkáját.
  • A fejlesztés során elkészül egy honlap pályakövetési tartalommal, a rendszerben terveink szerint 25.000 - új OKJ-s vizsgát tett - személy regisztrációjára kerül sor.

A fejlesztés eredményeként létrejövő pályakövetési rendszer a képzésekről és az egyénekről gyűjtött adatok lekérdezhetőségével, valamint a képzések színvonalára és a munkahelyi beválásra vonatkozó munkáltatói és munkavállalói vélemények visszacsatolásával erősítheti a társadalom minden csoportjának és tagjának munkaerő-piaci helyzetét. Pontosabb képet közvetít a szakmák a gazdaság által történő megítéléséről, a képzések szerkezetének és összetevőinek munkaerő-piaci értékeléséről.

Valamennyi munkaerő-piaci szereplő egységesen és ugyanazzal a jelentéstartalommal értelmezheti a rendszerből lekérdezhető adatokat, melyek felhasználása így hatékonyabbá válik. Az egyes szakmákra vonatkozó munkáltatói elvárásoknak a képző intézmények felé történő folyamatos továbbításával nő a szakképzés színvonala, gazdaságosabbá válik finanszírozása és összességében eredményesebbé válik a szakképzés.