Eredmények
Pályakövetései Rendszer kifejlesztéséhez kapcsolódó 2010-es munkáltatói igényfelmérés ("B" munkaszakasz) tanulmánya
2010. december 20. hétfő, 16:00

Az egy évvel ezelőtti, 2009 őszi első munkáltatói igényfelmérés orientálódó jelleggel, általánosságban igyekezett feltárni a munkáltatók általános véleményét a szakképzésről. Témák tekintetében érdeklődtünk a szakképesítést szerzettek kiválasztásának módjairól, a munkáltatóknak a szakképző intézményekkel való kapcsolattartásáról, és mindazokról az elvárásokról, amelyeket a munkáltatók támasztanak az egyes szakmákkal kapcsolatosan a munkavégzésben. Szerettük volna megtudni, hogy a profiljukba tartozó szakmák jellegzetességeit, és a feladatvégzésben szükséges munkavállalói kompetenciákat mint elvárt igényeket, milyen módon és milyen eszközökkel közvetítik a képző intézmények felé. Mindezek mellett kíváncsiak voltunk arra, hogy egy készülő pályakövetési rendszerrel kapcsolatosan milyen elvárásaik vannak.

Bővebben...
Pályakövetési Rendszer fejlesztésének koherenciáját biztosító munkáltatói igényfelmérés, hatásvizsgálat, illetve a mért hatások visszacsatolása a képző intézmények számára
2010. október 28. csütörtök, 14:01

A régiónkénti fókuszcsoportos beszélgetésekkel kiegészíteni kívántuk a 2009-es kérdőíves felmérésből nyert véleményeket. A munkáltatókkal és munkavállalókkal folytatott személyes beszélgetésekből nyert információkkal érdemes kiegészíteni a korábbi megállapításokat.

Bővebben...
Pályakövetési Rendszer kifejlesztéséhez kapcsolódó munkáltatói igényfelmérés
2009. december 22. kedd, 09:55

A Pályakövetési rendszer célja, hogy sztenderd, összehasonlítható adatokat eredményező informatikai eszközrendszer készüljön a szakképzést eredményesen befejező egyének pályakövetésére.

A fejlesztés integráns részét képezi egy három részből álló kutatássorozat a lehetséges felhasználói igények feltérképezése, a rendszer koherenciájának biztosítása érdekében. A jelen kutatást a projektidőszak során további két vizsgálati szakasz követi, amelyek a most megszerzett tapasztalatok figyelembevételével tovább pontosítják a pályakövetés módszertanát, ezzel bővítve a Pályakövetési Rendszerbe bevonható információmennyiséget, illetve ezek megbízhatóságát és érvényességét.

Bővebben...