4. alprojekt
Az alprojekt bemutatása
Nyomtatás Nyomtassa ki   Email Ajánlja ismerősének  
2009. május 19. kedd, 14:59
A 4. „Tananyagfejlesztés” alprojekt 2011. június 30-án befejezte szakmai tevékenységét.

Szükséglet

A gazdaság és a munkaerőpiac folyamatos változása szükségessé teszi a képzés megújuló követelményekhez való alkalmazkodását. A HEFOP 3.2.1. keretében lezajlott a szakképzési dokumentumok modularizációja, kompetenciaalapokra helyezése. Az új szakképzési szerkezet kompetenciaalapú szakmai és vizsgakövetelményei, illetve központi programjai azonban csupán címszavakban tartalmazzák a szakmai feladatokat, a szakmai ismereteket és készségeket, illetve a tulajdonságkompetenciákat. A képzők ezzel szemben igénylik a tananyagtartalmak részletes kifejtését, az egyértelmű, egységes kompetenciaelvű tartalomelem-fejlesztést a sikeres kimenet biztosítása érdekében. A gazdaság igényeihez igazított szakmaszerkezet kialakítása során olyan új technikák, technológiák, nyersanyagok, illetve szolgáltatások jelentek meg a szakmai és vizsgakövetelményekben, illetve központi programokban, amelyekhez nincs tananyag. Az eddig bevezetett és a közeljövőben bevezetendő képzésekhez a jelenleg forgalomban lévő tankönyvek csak részben használhatóak, mivel nem kompetenciaalapúak, nem illeszkednek az új szakmaszerkezethez, a munkaerő-piaci igényekhez, esetenként korszerűtlenek, elavultak, hiányosak. Az új szakmaszerkezet szerint bevezetett képzések, valamint a gyakorlatorientált képzés előtérbe helyezése módszertani megújulást, így a tanulásirányítók kifejlesztését is megköveteli. Jelenleg tehát nem állnak rendelkezésre olyan tananyagok az 1/2006. (II.17.) OM rendelettel kiadott OKJ-ben található, iskolai rendszerben oktatható szakképesítésekre, melyeknek kiindulópontja a modultérkép és a ténylegesen kiadott új központi programok. Nincs továbbá olyan, a tananyagtartalom-fejlesztés eredményeit integráló informatikai rendszer sem, amely lehetővé tenné, hogy a korszerű tananyagok könnyen hozzáférhetőek legyenek a szakképzésben résztvevők, valamint a könyvkiadók számára. Az oktatásban óriási egyenlőtlenségek vannak a különböző társadalmi helyzetű emberek között, ezért egy differenciált eszközrendszer hozzájárulhat a tanulás iránti igény felkeltéséhez, a felnőttkori tanulás népszerűsítéséhez, az egész életen át tartó tanulás valósággá válásához.

Tevékenységek

A tartalomelemek fejlesztését hat fős munkacsoportokban, több hónapon átívelő munkaciklusokban fogjuk végezni, mivel így szélesebbek a szakmai alapok, nagyobb egységekben keletkezik belsőleg koherens eredmény, elkerülhető egy-egy szerző túlzott dominanciája, és némileg kiegyenlíthető az egyenetlen szakmai tapasztalat, tudás és minőség. A tartalomelem-fejlesztés az új OKJ-ben található, iskolai rendszerben oktatható szakképesítések egyes moduljaira vonatkozik, melynek kiindulópontja a modultérkép és a ténylegesen kiadott új központi programok. A fejlesztés az alapmodulokra, a páros modulokra, a páros-többes modulokra, valamint néhány saját modulra irányul. A fejlesztés első két évében elkészülő mintegy 3000 tartalomelem közül néhányat átadunk kipróbálásra szakképző iskoláknak. A tartalomelemek fejlesztéséhez és adatbázisának létrehozásához, működtetéséhez egy informatikai rendszer kialakítására kerül sor, melynek eleme a tartalomelemek adatbázisa, valamint a hozzáférhetőségüket biztosító weblap.

Eredmények

Az egyéni módon és csoportos keretekben egyaránt folyó szakértői tananyagfejlesztés eredményeképpen a projekt végére 3000 tartalomelem készül el. Az alap-, páros, páros-többes, illetve saját modulokhoz kifejlesztett tartalomelemek által lehetővé válik a szakképzésben a rendszerszerű építkezés. A projekt során létrehozunk egy adatbázist, valamint a hozzá kapcsolódó weblapot, melyek közös elnevezése a Szakmai Tankönyvi Tartalomszolgáltató Rendszer (SzTTR). Ebben olvashatóak, szerkeszthetőek lesznek a szakértők által kifejlesztett, a kompetencialeírásokon alapuló, és a központi programok tartalomstruktúrájához illeszkedő tananyagtartalmak. Az elektronikus tartalmak szabadon letölthetőek vagy kinyomtathatók lesznek.

Hatások

A tananyagtartalom-fejlesztésben nem csak a szakiskolákban tanító tanárok, de a gazdaság szereplői, szakemberei is aktívan részt vesznek, biztosítva ezzel a megfelelő eredményt és a szakképzésből kikerülő diákok munkaerő-piaci igényekhez való rugalmas alkalmazkodását. A szakképzésből így kikerülő és a munkaerőpiacon elhelyezkedő munkavállalók a szakmák társadalmi megítélését, elismertségét pozitívan befolyásolják. Mindezeknek következtében a szakképzetséggel rendelkezők foglakoztatási esélyei nőnek, csökken a szakmunka világában tapasztalható munkanélküliség, aminek köszönhetően nő a szakképzettséggel rendelkező munkavállalók társadalmi megbecsülése, és csökkennek a társadalmi egyenlőtlenségek.

A szakértők által kifejlesztett tananyagtartalom-elemek webes felületre történő feltöltése révén a projekt keretében létrehozott szellemi termékek szabadon kinyomtathatóak, összefűzhetőek és tankönyvvé szerkeszthetőek lesznek, úgy a szakképző iskolák, mint a munkáltatók és munkavállalók vagy akár a könyvkiadók számára. A projektünk keretében létrehozott Szakmai Tankönyvi Tartalomszolgáltató Rendszer elősegíti a tananyagok gyorsabb, és az aktualitásoknak megfelelő korszerűsítését, mivel a rendszer tananyagtartalom-elemenként frissíthető lesz. Az SzTTR felületén tárolt tartalomelemek rugalmasan illeszthetőek lesznek a központi programok alapján készülő helyi tantervekhez, továbbá lehetővé fogják tenni az egyéni tanulási utakat segítő és követő tananyagszerkesztést is, a szak- és felnőttképzési, valamint atipikus tanulási körülmények között egyaránt. Annak köszönhetően, hogy az SzTTR egy internetes felület lesz, a Rendszer tartalma elérhetővé válik az ország minden területéről, ezzel is biztosítva az esélyegyenlőséget a fejlődéshez, a felzárkózáshoz és nem utolsó sorban a munkavállaláshoz.