TISZK
Az ÚMFT TÁMOP 2.2.1-08/2008-0002 projekt és a TISZK-ek tartalomfejlesztési projektjei
Nyomtatás Nyomtassa ki   Email Ajánlja ismerősének  
2009. augusztus 12. szerda, 10:54

A magyarországi szakképzés HEFOP időszakában megkezdett fejlesztése az „Új Magyarország Fejlesztési Terv” (ÚMFT) Társadalmi Megújulás Operatív Programja (TÁMOP) keretében folytatódik.

A helyi képzési tartalmak fejlesztése a TÁMOP-2.2.3/07/ és TÁMOP-2.2.3/07/KMR pályázatokon támogatást nyert Térségi Integrált Szakképző Központok (TISZK-ek) szervezeti bázisán, a központi fejlesztések a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet irányításával a TÁMOP-2.2.1-08/2008-0002 „A képzés minőségének és tartalmának fejlesztése” című projekt keretei között történik.

Mindkét fejlesztés épít a TISZK-ekben HEFOP forrásból kifejlesztett tananyagokra, és – mivel az eredmények ugyanannak a fiatalnak, felnőttnek a tanulása során, ugyanabban a szakképzési folyamatban hasznosulnak – határozott cél, hogy a két fejlesztés közös elvek szerint, azonos alapokról indulva és egymást kiegészítve alapozzon meg egy korszerű és a tanuló fiatalok, felnőttek számára hatékony tanulási folyamatot. Ezen belül kimeneti szabályozásként a vizsgafeladat-bank, tartalmi szabályozásként a szakképzés nyomtatott tanulmányi segédletei, a tankönyvi tartalomelemek szolgálják a kompetenciaelvű szakképzési tanulásmodell megvalósulását. E modell a munkatevékenységekből levezetett képzési tartalmak átadását szolgálja, az alkalmazott tudást célozza meg. Egyúttal a problémák, feladatok megoldásán alapul, a megtervezett képzési folyamat a tanuló cselekvő részvételét feltételezi és eredményezi.

Az NSZFI-ben folyó központi fejlesztés során a „4. Tananyagfejlesztés” alprojekt keretében az új, moduláris, iskolai rendszerű szakképzések alap és páros-többes moduljaihoz tartalomelemek, az
„5. Mérés-értékelés” (feladatbank) alprojekt keretében – elsősorban a központi meghatározású, tehát írásbeli és szóbeli vizsgatevékenységekhez – vizsgafeladatok készülnek.

A TISZK-ekben végzett fejlesztőmunka mindezt a szakképesítések saját moduljainak (csak egy-egy szakmában érvényes modulok) képzéséhez használható tanulmányi segédletek, illetve a helyi meghatározású gyakorlati vizsgafeladatok készítésével tehetik teljesebbé.

A két fejlesztés együtt eredményezheti az új OKJ szerinti szakképesítések tartalmának meghatározó arányú lefedését, végső soron a szakmai vizsgát tett tanulók, felnőttek új igényeknek megfelelő szakmai tudását.


TISZK - Bejelentkezés

A TÁMOP-2.2.3-07/1-2F és TÁMOP-2.2.3-07/2-2F pályázati kiírásának nyertes TISZK-jeivel a szinergikus kapcsolat fenntartását segíti az alábbi adatlap kitöltése.

A megadott felhasználónévvel és jelszóval itt jelentkezzen be: BEJELENTKEZÉS


Tartalomfejlesztés

3.-4.-5. Alprojekt fejlesztéséhez kapcsolódó letölthető útmutatók »


Tananyagfejlesztés

Letölthetőek a fejlesztésbe vett modulok és azok megnevezései:
icon Tananyagfejlesztés modullista (60.96 kB)