6. alprojekt
Az alprojekt bemutatása
Nyomtatás Nyomtassa ki   Email Ajánlja ismerősének  
2009. május 19. kedd, 15:01

A 6. „Szakmai tanárok, oktatók, szakoktatók szakmai ismereteinek fejlesztése” alprojekt 2011. április 30-án befejezte szakmai tevékenységét.


A szakképzés oktatói számára számos továbbképzési lehetőség nyílik, melyek azonban rövid időtartamú, konzultatív jellegű, főleg módszertani programok, a gyakorlati kompetenciák fejlesztését alig teszik lehetővé. Az új szakképzési rendszer gyakorlatorientált, így arra helyezi a hangsúlyt, hogy a szakképzésben részt vevők olyan kompetenciaelvű tudást szerezzenek, mellyel eredményesen és hatékonyan képesek megfelelni a munkaerő-piaci elvárásoknak, követelményeknek. A szakmai tanárok és oktatók gyakorlati ismeretei gyakran elavultak, mivel nem vesznek részt munkahelyi környezetben történő továbbképzéseken. Ennek oka, hogy ilyen jellegű továbbképzést egyetlen szervezet sem folytat. Helyi kezdeményezések elszórtan ugyan előfordulnak, de a finanszírozás és az intézményesített háttér hiánya miatt nem válnak rendszeressé.

Kidolgozunk egy olyan támogatott és irányított fejlesztési programot, amely pótolja a hiányt, és lehetővé teszi, hogy a már hosszabb ideje oktató szakmai tanár is szerezhessen új gyakorlati ismereteket. Ez elengedhetetlen feltétele a munkaerő-piaci követelményekhez való hatékony alkalmazkodásnak, és lehetővé teszi, hogy a szakképzés a valós munkaerő-piaci igényeknek megfelelő képzettséget nyújtson.

Az alprojekt keretében kiépítünk - a szakmai tanárok, oktatók, szakoktatók számára - egy olyan, a továbbképzési rendszerbe illeszthető, intézményesített és a valós munkahelyi körülmények között működő tapasztalatszerzési rendszert, melyet 55 fő szakmai oktató részvételével Pilot projekt keretében tesztelünk. Ekkora minta elegendőnek tűnik ahhoz, hogy mérhető legyen a sikeresség.

Fejlesztői tevékenységünket az itthon és külföldön működő továbbképzési rendszerek legjobb gyakorlatairól és az adaptációs lehetőségekről készülő tanulmány alapozza meg. A tapasztalatszerzés komplex továbbképzési rendszerét a működést biztosító alrendszerek (kiválasztási, gyűjtési rendszer; felkészítési módszertan; akkreditációs rendszer; kompenzálási, támogatási rendszer; valamint az ezekhez tartozó jogi és finanszírozási lehetőségeket tükröző módszerleírások, iratminták) alkotják. A Pilot projekt tesztelése folyamán elnyert tapasztalatok és korrekciók által tökéletesedik a létrehozott munkahelyi tapasztalatszerzés továbbképzési rendszere.

Az alprojekt gondoskodik - regionális területi megosztásban - felkészült tanácsadókról, akik segítséget nyújtanak a továbbképzésben részt venni szándékozóknak a rendszerbe történő belépéshez a régiók gazdálkodó szervezetei és képző intézményei közötti partnerkapcsolatok kialakításával. A tanácsadók közvetítésével és a kifejlesztett rendszerek révén egy korábban nem létező tanár-továbbképzési forma működése válik lehetővé, mely pótolja az akkreditált tanár-továbbképzés rendszerében lévő hiányt.

A továbbképzés lényege, hogy a szakképző iskolákban már hosszabb ideje (körülbelül 10 éve) oktató szaktanárok, szakoktatók dolgozzanak és szerezzenek tapasztalatot egy olyan gazdálkodó szervezetben, "üzemben", ahol megismerhetik a szakmájukhoz kapcsolódó technológiai, módszertani újdonságokat, és képet kaphatnak a különböző munkakörök betöltéséhez szükséges követelményekről, munkahelyzetekről. Differenciált szakmai tartalom és követelmény alapján határozzuk meg a továbbképzés valóságos időszükségletét, mely maximálisan fél év lehet. A továbbképzés idején a szakmai oktató az oktatási tevékenységét szünetelteti. A továbbképzés ideje alatt a szakmai tanár, a szakoktató testközelből ismerkedik meg az "üzem" legújabb technológiáival, trendjeivel és megismerkedik azokkal a munkakörökkel, amelyekben később az általa oktatott diákok a megszerzett szaktudásukkal elhelyezkedhetnek.

Az alprojekt fejlesztő tevékenységének eredményeképpen létrejövő új továbbképzési forma integrálódik a pedagógus-továbbképzés rendszerébe. A rendszer működtetésének szervezeti háttere biztosítja a fogadó vállalatok akkreditációját, gondoskodik a tapasztalatszerzési, továbbképzési igények differenciált megvalósításáról a résztvevők kiválasztásával, módszertani felkészítésével. A létrehozott rendszerek és módszerek megfelelő kidolgozása, dokumentálása és a Pilot projektben történő kipróbálása biztosítja a továbbképzési rendszer fenntartható működtetését.

A rendszeressé váló továbbképzés során az iskolák és a vállalatok kialakult partneri kapcsolatrendszere továbbfejlődik, mely folyamatos visszajelzést tesz lehetővé a képzések fejlesztéséhez, bővíti, szélesíti a munkahelyi gyakorlati képzés lehetőségeit is. A továbbképzésen szerzett munkatapasztalatok révén a tanulók piacképes, naprakész tudást, gyakorlatiasabb felkészítést kapnak, szakmai felkészültségük jobban megfelel a munkaerőpiac elvárásainak.

Módosítás dátuma: 2011. május 10. kedd, 10:02