3. alprojekt
Az alprojekt bemutatása
Nyomtatás Nyomtassa ki   Email Ajánlja ismerősének  
2009. május 19. kedd, 14:48
A 3. „Vizsgarendszer fejlesztése” alprojekt 2011. június 30-án befejezte szakmai tevékenységét.

Szükséglet

A szakmai vizsgáztatás minőségének növelése érdekében kialakítunk egy vizsgaellenőrzési rendszert, amely lehetőséget nyújt a szakképesítésért felelős miniszterek számára, hogy ellenőrizzék az - általuk vizsgaszervezési joggal felruházott - intézmények vizsgaszervezési tevékenységét, illetőleg a szakmai vizsgák vizsgatevékenységét, vizsgarészeit, vizsganapjait, vagy a teljes szakmai vizsgát. Így valós képet kaphatnak az ágazatukba tartozó szakképesítéseket megszerzők tudását mérő rendszerről.

Ahhoz, hogy megerősödjön a szak- és felnőttképzés kimeneti szabályozása, szükséges a szakmai vizsgáztatás ellenőrzésének jogszabályokkal meghatározott rendszerben történő működtetése, valamint a különböző helyen és időben szerzett azonos szakképesítések egyenértékűségének szavatolása, illetve az egységes kompetenciaalapú értékelési és beszámítási rendszer létrehozása.

A fejlesztés célja

A szak- és felnőttképzés rendszerében elengedhetetlen a központi kimenet-szabályozás következetesebb érvényesítése, hiszen ez biztosíthatja számunkra a szakképzettség egységes tartalmát. Ennek érdekében a fejlesztéssel arra törekszünk, hogy a vizsgaszervezési jog akkreditációhoz kötődjön; és a szakmai vizsgát szervező intézmények vizsgaszervezési tevékenységének és a vizsgabizottságok tevékenységének ellenőrzése, értékelése rendszeres, sztenderdizált módszertan alapján, időszakonként visszatérően történjen. Az alprojekt fejlesztési tevékenységének további célja a kompetenciaalapú képzésbe történő bekapcsolódáshoz szükséges tudást leíró bemeneti kompetenciák mérési-értékelési módszertanának, eszközrendszerének meghatározása.

A szakmai vizsgarendszer fejlesztésével el kívánjuk érni, hogy megtörténhessen a szakmai vizsgák ellenőrzési rendszerének az Európai Unió által is elfogadott kialakítása és előremutató reformja. A vizsgaellenőrzés rendszerében a minőségbiztosítás kiépítésével közeledhessenek egymáshoz a szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiben meghatározott elvárások és a szakmai bizonyítványt megszerzők tényleges kompetenciái.

Tevékenységek

 • A fejlesztési cél eléréséért a projekt keretében el kell készítenünk a vizsgaszervezés akkreditációs követelmény- és dokumentumrendszerét.
 • Ki kell dolgoznunk az egyes szakmai vizsgákra kiterjedő törvényességi, illetve szakmai ellenőrzési szabályokat, az ellenőrzés egységes módszertanát, továbbá a szakmai vizsgaszervezési jog megszerzésére, a vizsgaszervezési joggal rendelkező intézményekre, és a vizsgabizottságokra vonatkozóan a szakmai vizsgabizottság elnökének ellenőrzési feladatait meghatározó protokollt.
 • Biztosítanunk kell a szakmai vizsgaellenőrök felkészítését, és el kell végeznünk a próbaellenőrzések regionális szintű kiértékelését.
 • Be kell vezetnünk a vizsgaellenőrzési rendszert, és gondoskodnunk kell annak folyamatos működtetéséről, valamint el kell végeznünk a szükségessé váló korrekciókat.
 • Fejlesztenünk kell a fogyatékkal élők kompetenciamérési rendszerét és eszközeit, hogy a tanulni vágyók megfelelhessenek a szakmai és vizsgakövetelményeknek.
 • El kell készítenünk a vizsgaszervezési, -nyilvántartási, -ellenőrzési és minőségbiztosítási adatbázis rendszerét, az adatkapcsolatok és rendszerfolyamatok meghatározását.
 • Ki kell fejlesztenünk a szakmai vizsgákra az értékelést segítő, a dokumentumok elkészítését és hitelességét igazoló rendszert.

Eredmények

 • Kidolgozzuk a vizsgahelyek, a vizsgaszervezők akkreditációs követelmény- és dokumentumrendszerének módszertani útmutatóit, valamint az önértékelés tartalmi, formai módszereinek és az ezen alapuló beszámolóknak a gyors feldolgozhatóságát, illetőleg a vizsgahelyek és a vizsgaszervezők közötti együttműködést.
 • Elkészítjük a vizsgaellenőrzési kézikönyvet, amely meghatározza azokat a szabályokat, követelményeket, módszereket, melyek alapján a szakmai vizsgák és a vizsgaszervező intézmények ellenőrzése megvalósítható.
 • Kidolgozzuk a vizsgaelnökök és vizsgabizottsági tagok vizsgaellenőrzési és feladatellátási protokollját, melynek keretében érvényesítni tudják az ellenőrzéssel kapcsolatos elvárásokat.
 • Létrehozzuk a vizsgaszervezési, a vizsga-nyilvántartási, -ellenőrzési és minőségbiztosítási szoftver- és adatbázisrendszert.
 • Kialakítjuk a szakmai vizsgán az értékelést segítő, a dokumentumok elkészítését és hitelességét igazoló rendszert.
 • Felkészítjük a szakmai vizsgaellenőröket felkészítő három trénert és a harminchárom szakmai vizsgaellenőrt. A felkészítések után lebonyolítjuk a próbaellenőrzéseket, majd megkezdjük a folyamatos ellenőrzéseket.
 • Elkészítjük a bemeneti kompetenciák mérési-értékelési módszertanának, eszközrendszerének 240 eszközcsomagját.

Hatások

A szakmai vizsgarendszer fejlesztésének eredményeképpen kialakul a szakmai vizsgák ellenőrzésének rendszere, és a célzottan felkészített szakértőkkel pedig lehetővé válik a vizsgák ellenőrzése. A fejlesztés keretében megvalósul a szakmai vizsgáztatás jogszabályokban meghatározott ellenőrzési rendszerének működtetése, biztosítva a vizsgáztatás magas színvonalát és szabályosságát. Így erősödik a szakmai vizsga társadalmi-gazdasági elfogadottsága, valamint biztonságosabbá és hitelesebbé válik a vizsgarendszer.